6. Анотації вибіркових дисциплін

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Дисципліни блоку 1

Обліково-аналітичні особливості в торгівлі та біржовій діяльності (кафедра обліку та оподаткування)

Контролінг

Етика та психологія ділового спілкування (кафедра суспільних наук)

Економіка в умовах сталого розвитку (кафедра прикладної економіки)

Корпоративне і підприємницьке право (кафедра суспільних наук)

Економічний аналіз бізнес-процесів (кафедра прикладної економіки)

Системний аналіз і теорія систем

Основи інтернет-торгівлі

Промисловий маркетинг

Управління ризиками та страхування (кафедра менеджменту та адміністрування)

Організаційна поведінка та бренд-менеджмент

Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами

Моделювання та прогнозування в підприємництві

Дисципліни блоку 2

Банківські операції та облік цінних паперів (кафедра обліку та оподаткування)

Практика контролінгу

Психологія ділових відносин (кафедра суспільних наук)

Економіка в умовах сталого розвитку (кафедра прикладної економіки)

Правові основи підприємництва  (кафедра суспільних наук)

Аналіз фінансово-господарської діяльності  (кафедра прикладної економіки)

Стратегічні партнерства в бізнесі

Управління торгівельним бізнесом

Електронний бізнес

Страхування (кафедра фінансів)

Управління венчурним капіталом

Оцінка ризиків в підприємництві (кафедра менеджменту та адміністрування)

Регіональна економіка (кафедра теорії економіки та управління)

Дисципліни вільного вибору студентом

Статистика підприємництва

Реклама та PR

Венчурний бізнес та міжнародні інвестиції

Поведінка споживача

Організація стартапу

Нові економічні моделі

Методологія прийняття підприємницьких рішень

Антикризове управління підприємством

Інформаційна безпека підприємництва

Перелік усіх дисциплін для ОКР "Бакалавр" вільного вибору з анотаціями  

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

Дисципліни блоку 1

Методологія наукових досліджень (кафедра прикладної економіки)

Бізнес-діагностика

Бюджетування і фінансове забезпечення підприємницької діяльності

Обгрунтування господарських рішень та управління ризиками  в підприємництві

Сучасні моделі і технології менеджменту

Дисципліни блоку 2

Методологія наукових досліджень (кафедра прикладної економіки)

Маркетингова діагностика

Управлінський консалтинг

Податковий консалтинг (кафедра фінансів)

Сучасні моделі і технології менеджменту

Дисципліни вільного вибору студентом

Тренінг-курс: Бізнес-планування в підприємництві (англійською мовою)

Брендинг торгівельних структур

Технології HR-управління в підприємництві

Тренінг-курс: Біржова торгівля

Тренінг-курс: Контекстна реклама

Економіка та організація діяльності корпоративних торгівельних структур

Тренінг – курс : Систематизація бізнесу та побудова сильної команди на підприємстві

Тренінг-курс:  1С: Бухгалтерія  Управління торгівлею

Тренінг-курс: Управління продажем

Українська