1

 

Завідувач кафедри

ПЕРЕВОЗОВА

Ірина Володимирівна


Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дисципліни, які викладає:

 

Основи бізнесу, Основи маркетингової діяльності, Бізнес-діагностика, Управління витратами в підприємництві, Маркетингові дослідження, Конфлікт-консалтинг та медіація, Підприємницька діяльність, Стратегічний маркетинг, Методологія фундаментальних та прикладних досліджень в економіці, Управлінський облік, Управлінський консалтинг, Управління підприємницькими проектами

Сфера наукових інтересів:

 

маркетинг, контролінг, економічна експертиза, фінансовий аналіз, інноваційний розвиток підприємств, e-комерція, облік

Контакти

perevozova@ukr.net, mik_ineu@ukr.net

Ідентифікатор ORCID

orcid.org/0000-0002-3878-802X
Профіль Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5bApQiEPki_mDiQ12T-gFN7_nHfJyI9u_Qoy-XYFMV-MlGVX05BxVs_wAoHYmRuHJNQ5SYWFc-8YMG-uQRqICNkDBp4V6lk94M8xXv-jlvNoMqoD81Kv2fq3_g59PRMJ_S9EHARrCU4EhiL5lLzi12yDUBew&user=vEcNsrwAAAAJ

Web of Science ResearcherID

R-7939-2017 https://publons.com/researcher/2028945/iryna-v-perevozova/publications/

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208315367

Професор кафедри

УСТЕНКО

Андрій Олександрович


Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дисципліни, які викладає:

глобальна економіка, управління даними, системний аналіз і теорія систем, управлінська діагностика, маркетинг,  управління якістю і товарно-цінова політика.

Сфера наукових інтересів:

холістична концепція управління інтегративними соціально-економічними системами, уніфікація інформаційного забезпечення менеджерів, ефективність менеджменту, ефективність маркетингу, маркетинговий менеджмент

Контакти

mik_ineu@ukr.net
Контакти grc@ukr.net

доцент кафедри

МАЛИНКА

Оксана Ярославівна

 


Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

 

Брендинг торгівельних структур, організаційна поведінка і бренд-менеджмент, маркетинг, маркетингова комунікаційно-збутова політика, тренінг-курс «Бізнес-планування у підприємництві» (англ. мовою), рекламний консалтинг, основи маркетингової діяльності підприємства, основи бізнесу

Сфера наукових інтересів:

 

Брендинг, бренд-менеджмент, холістична концепція маркетингу, креативне підприємництво

Контакти

ok.framboise@gmail.com, mik_ineu@ukr.net

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yrHCcLIAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID http://orcid.org/0000-0002-6259-7020

 

 

доцент кафедри

ПОБІГУН

Сергій Андрійович

 


Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

 

Економетрика, стратегічне управління підприємством, менеджмент туризму, соціальна відповідальність, прогнозування діяльності підприємства

Сфера наукових інтересів:

 

Економетричні дослідження в макро- і мікросередовищах, стратегічний розвиток підприємств, прогнозування соціально-економічних процесів

Контакти

pobigunserg@gmail.com, mik_ineu@ukr.net

Ідентифікатор ORCID

Профіль Google Scholar

https://orcid.org/0000-0002-2809-3312

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yA8N8SQAAAAJ&hl=uk

доцент кафедри

ІВАНОВА

Маргарита Олександрівна

 


Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

 

Дисципліни, які викладає:

Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами, Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес; Товарознавство та організація торгівельних процесів; Статистика; Економетрика, Інвестування в підприємництві, Маркетинг

Сфера наукових інтересів:

Аналіз ефективності інвестиційних проектів; аналіз динаміки обсягу  іноземних інвестицій та їх вплив на трансформаційні перетворення в економіці країни.

Контакти

mik_ineu@ukr.net; margaretivanova777@gmail.com 

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=uBAqtY8AAAAJ&hl=ru
Профіль ORCID https://orcid.org/0000-0002-5017-440X

 

 

доцент кафедри

ВАСИЛИК

Оксана Богданівна


Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

Статистика, Статистика підприємництва, Формування маркетингового контенту в підприємництві та торгівлі, Промисловий маркетинг, Поведінка споживача

Сфера наукових інтересів:

статистичні дослідження, маркетинговий контент, поведінка споживача

Контакти

mik_ineu@ukr.net

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=5Op-hYMAAAAJ&hl=uk
Профіль ORCID https://orcid.org/0000-0001-9348-3440

 

 

асистент кафедри

ДАЛЯК

Надія Анатоліївна

 


Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Дисципліни, які викладає:

економетрика, стратегічне управління підприємствами

Сфера наукових інтересів:

економіко-математичне моделювання розвитку регіонів

Контакти

mik_ineu@ukr.net

 

 

доцент кафедри

ОБЕЛЬНИЦЬКА

Христина Володимирівна


Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

 

Контролінг, маркетинг, контролінг підприємницьких рішень, підприємницька діяльність, контроль в підприємництві

Сфера наукових інтересів:

 

Соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління, підприємницька діяльність, маркетинг, система контролінгу, нафтогазові підприємства

Контакти

mik_ineu@ukr.net, obelnytska@ukr.net

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pn1Uo1sAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-6381-5301

асистент кафедри

ОРЛОВА

Олена Ігорівна

 

Науковий ступінь

-

Вчене звання

-

Дисципліни, які викладає:

Основи інтернет-торгівлі, Основи інтернет-маркетингу, Стратегія бізнесу, Організація інтернет-торгівлі, Управління якістю та товарно-цінова політика

Сфера наукових інтересів:

 

Брендинг, маркетинг, менеджмент, психологія, нафтогазова інженерія, газотранспортна система
Контакти alrino1313@gmail.com

Профіль ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8208-6511

інженер кафедри

ГАБЛЬОВСЬКА

Тетяна Василівна