3. Сильні сторони і можливості

Сильні сторони кафедри:

  • висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
  • сучасні та цікаві навчальні дисципліни, зокрема: основи підприємництва, економіка підприємства, маркетинг, основи менеджменту, маркетинговий менеджмент, технологія маркетингових досліджень, управлінська діагностика, бренд-менеджмент, економічний та фінансовий аналіз, фінанси та бухгалтерський облік, логістика та багато інших;
  • використання викладачами кафедри практичній роботі широкого арсеналу інтерактивних методів навчання: ділові ігри, ситуаційне моделювання, круглі столи, відеоуроки, комп’ютерні симуляції тощо;
  • значна навчально-методична база (посібники, підручники, монографії, методичні вказівки), розроблена і видана викладачами кафедри;
  • електронна бібліотека методичних вказівок і конспектів лекцій по всіх дисциплінах, які забезпечуються кафедрою;потенціал проведення тренерами-викладачами кафедри тренінгів з економіки, маркетингу та менеджменту.

Можливості кафедри:

  • робота над цікавою тематикою наукових робіт;
  • отримання міжнародних грантів;
  • участь в бізнес-проектах, маркетингових дослідженнях, розробці стратегій розвитку регіону;
  • організація круглих столів і тренінгів з економіки, маркетингу та менеджменту;
  • вдосконалення знання іноземних мов і викладання для іноземних студентів.
Українська