Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Про кафедру

    Кафедра «Документознавства та інформаційної діяльності» здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Історія кафедри починається з 1997 р. зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

    Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує: 2 доктора наук, 2 професори, 8 доцентів, 2 асистенти. За 15-річний період свого функціонування науково-педагогічний колектив кафедри суттєво оновився й виріс як кількісно, так і якісно. За пройдений період захищено 1 докторську, 8 кандидатських дисертацій; випущено й опубліковано десятки посібників і методрозробок, конспектів лекцій, сотні наукових статей, тез і десятки комплектів дидактичного матеріалу; викладачі взяли участь в багатьох міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

    Своїм основним призначенням кафедра вважає підготовку та випуск висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 029 « Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» , яких на даний час уже підготовлено понад 2500 (спеціалістів, бакалаврів та магістрів). Наші випускники працюють в інфраструктурі нашої держави на різних посадах, а,  передусім, у сфері  документно-інформаційного менеджменту.

    Професійна підготовка документознавців-менеджерів здійснюється за такими напрямками професійної діяльності:

  • інформаційно-аналітична діяльність;
  • маркетинг інформаційних продуктів і послуг;
  • менеджмент з управління персоналом;
  • менеджмент зі зв’язків з громадськістю;
  • редагування електронних видань;
  • контент-менеджмент;
  • документознавство, діловодство;
  • медія-комунікації;
  • PR-технології;
  • реклама.