Навчально-методичні розробки

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Демчина Л. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 189 с. Гриф Міністерства освіти і науки України (лист 1/11-4518 від 27. 02. 2013 р.) 
 2. Бурківська Л. Ю. Наукова робота: стилістичні поради : навчальний посібник / Л. Ю. Бурківська, М. І. Венгринюк, В. М. Пахомов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 92с.
 3. Дербеньова Л.В., Демчина Л.І. Документально-інформаційні комунікації: навч. посіб. –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 162 с.

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ:

 1. Романишин Ю. Л., Мельник В. Д. Інформаційний менеджмент: конспект лекцій / Ю. Л. Романишин, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 88 с.
 2. Романишин Ю. Л., Шекета В. І., Мельник В. Д. Електронна комерція: конспект лекцій / Ю. Л. Романишин, В. І. Шекета, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 131 с.
 3. Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Редагування документації: конспект лекцій в таблицях і схемах / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013 – 110 с.
 4. Романишин Ю. Л., Пахомов В. М., Кісіль І. В., Лаба О. В. Адміністративний менеджмент: конспект лекцій / Ю. Л. Романишин, О. В. Лаба, В. М. Пахомов, І. В. Кісіль. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 196 с.
 5. Григораш С. М. Інформаційнно - аналітична діяльність: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. –154 с.
 6. Бурківська Л.Ю. Редагування документації: конспект лекцій / Л. Ю. Бурківська,  Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. –   110 с.
 7. Григораш С. М. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. –  180 с.
 8. Григораш С. М. Вступ до спеціальності : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. –  с. 125
 9. Демчина Л.І. Документально-інформаційні комунікації : курс лекцій / Л.І. Демчина. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 82 с.
 10.  Мельник В. Д. Інформаційний менеджмент: конспект лекцій / В. Д. Мельник, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 50 с.
 11.  Мельник В.Д. Електронна комерція:  конспект лекцій / В. Д. Мельник,Ю. Л. Романишин,   В. І. Шекета. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 139 с.
 12.  Мельник В.Д. Науково-технічна інформація:  конспект лекцій / В. Д. Мельник, М.В. Кісіль   Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 75 с.
 13.  Дербеньова Л.В. Етика ділових відносин: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. –  180 с.
 14.  Дербеньова Л.В. Конфліктологія: Конспект лекцій для студентів спеціальності  029 « Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 108 с.
 15.  Дербеньова Л.В. Методологія та методика документознавчих досліджень. Конспект лекцій.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 109 с.
 16.  Пахомов В.М. Адміністративний менеджмент. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 196 с.
 17.  Романишин Ю.Л. Педагогіка та психологія вищої школи. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 40 с.
 18.  Малярчук О.М. Комп’ютерні технології в освіті та науці. Конспект лекцій  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.– 168 с.
 19.  Демчина Л.І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.
 20.  Бурківська Л.Ю. Редагування документації. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 110 с.
 21.  Лаба О.В. Видавничі інформаційні системи. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 65 с
 22.  Григораш С.М. Інформаційна аналітика в нафтогазовій сфері. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 40 с.
 23.  Вінтонів Х.М. PR-технології. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.  – 20 с.
 24.  Мельник В.Д. Електронна комерція. Конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 139 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРАКТИКУМИ:

 1. Романишин Ю. Л. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки / Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 16 с.
 2. Романишин Ю. Л. Методичні вказівки для контролю знань з інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 70 с.
 3. Романишин Ю. Л., Лаба О. В., Пахомов В. М. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки для самостійної роботи студентів / Ю. Л. Романишин, О. В. Лаба, В. М. Пахомов. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 93 с.
 4. Романишин Ю. Л. Загальне документознавство: методичні вказівки / Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 49 с.
 5. Романишин Ю. Л. Інформаційний менеджмент: методичні вказівки / Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 47 с.
 6. Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Фінансово-економічна інформація: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 – 30 с.
 7. Романишин Ю. Л., Лаба О. В. Інформаційний маркетинг: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Ю. Л. Романишин, О. В. Лаба – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 42 с.
 8. Григораш С. М. Основи науково-дослідної роботи студентів : методичні вказівки для практичних занять. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 42 с.
 9. Григораш С. М. Основи  науково-дослідної  роботи  студентів: методичні вказівки для практичних занять. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 92 с.
 10.  Григораш С. М. Інформаційно-аналітична діяльнісь: методичні вказівки до написання  та оформлення курсових робіт. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 37 с.
 11.  Григораш С. М. Менеджмент 1 : методичні вказівки для практичних занять – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 107 с.
 12.  Демчина Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації : практикум для студентів спеціальності „документознавство та інформаційна діяльність”/ Л.І.Демчина., Б.П. П’ятничко - Івано-Франківськ: Факел, 2007. - 46 с.
 13. Демчина Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: методичні вказівки до виконання курсових робіт / Л.І. Демчина. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 24 с.
 14. Демчина Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації : метод. вказівки для студ. / Л.І. Демчина. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 13 с.
 15. Григораш С. М. Інформаційно-аналітична діяльність: методичні вказівки для практичних та семінарських занять / С. М. Григораш – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 90 с.
 16. Григораш С. М. Вступ до спеціальності : практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – с. 36.
 17. Демчина Л.І. Документально-інформаційні комунікації : метод. вказівки до вивчення дисципліни / Л.І. Демчина. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 22 с.
 18. Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства. Практикум (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» усіх форм навчання). – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 72 с.
 19. Бурківська Л. Ю. Науковий та офіційно-діловий стилі української мови в державному управлінні: практикум / Л. Ю. Бурківська, М. І. Венгринюк. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 64 с.
 20. Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавтва: практикум (для студентів напряму підготовки 6.020105-«Документознавство та інформаційна діяльність»)/ Л. Ю. Бурківська. – 2-ге вид., випр. і доп. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 102с.
 21. Лаба О. В., Пахомов В. М., Романишин Ю. Л. Адміністративний менеджмент : метод. вказ. для самост. роботи студента / О. В. Лаба, В. М. Пахомов, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 93 с.
 22. Лаба О.В. Реклама : методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 29 с.
 23. Лаба О. В., Шекета В. І. Видавничі інформаційні системи: методичні вказівки до виконання курсових робіт / О. В. Лаба, В. І. Шекета. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 60 с.
 24. Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи: методичні вказівки для самостійної роботи/ О. В. Лаба. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 27 с.
 25. Лаба О. В., Мельник В.Д. Навчальна практика «Комп’ютерна підготовка та машинопис»: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 52 с.
 26. Мельник В.Д. Інформаційні технології: метод. вказівки / В.Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 39 с.
 27. Мельник В. Д. Сучасні інформаційні технології: метод. вказівки / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 40 с.
 28. Мельник В.Д. Маркетинг інформаційних продуктів та послуг: методичні вказівки / В.Д. Мельник. - Івано-Франківськ: Факел, 2007.-182 с.
 29. Мельник В.Д. Науково-технічна інформація:  методичні вказівки / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 27 с.
 30. Мельник В.Д. Сучасні інформаційні технології:  методичні вказівки / В.Д. Мельник. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 29 с.
 31. Бурківська Л. Ю. Теорія комунікації: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Бурківська – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 59с
 32. Малярчук О.М. Методичні вказівки  для вивчення дисципліни Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. –   с.
 33. Дербеньова Л.В. Методичні вказівки до  практичних занять. Методологія та методика документознавчих досліджень –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. –   с.
 34. Дербеньова Л.В. Конфліктологія. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.
 35. Дербеньова Л.В. Методологія та методика документознавчих досліджень. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.
 36. Пахомов В.М. Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 72 с.
 37. Романишин Ю.Л. Педагогіка та психологія вищої школи. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 50 с.
 38. Малярчук О.М. Комп’ютерні технології в освіті. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 88 с.
 39. Демчина Л.І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.
 40. Ганцюк Т.Д. Міжнародна інформаційна діяльність. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 36 с.
 41. Бурківська Л.Ю. Редагування документації. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 19 с.
 42. Григораш С.М. Інформаційна аналітика в нафтогазовій сфері. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 40 с.
 43. Романишин Ю.Л. Інформаційні ресурси нафтогазової сфери. Методичні вказівки до лабораторних занять  і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.
 44. Вінтонів Х.М. PR-технології.  Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 39 с.
 45. Мельник В.Д. Електронна комерція. Методичні вказівки до лабораторних занять  і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 29 с.
 46. Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять  і самостійної роботи – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 27 с.

ЛАБОРАТОРНІ ПРАКТИКУМИ:

 1. Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи: лабораторний практикум / О. В. Лаба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 93 с.
 2. Лаба О. В., Мельник В. Д. Менеджмент електронних документів: лабораторний практикум / О. В. Лаба, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 81 с.
 3. Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавтва: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 56 с.
 4. Бурківська Л.Ю. Інформаційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсових робіт / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 20 с.
 5. Бурківська Л. Ю. Фінансово-економічна інформація: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. –  30 с.
 6. Мельник В.Д. Комп’ютерна підготовка та машинопис: лабораторний практикум / В.Д. Мельник, О.В. Лаба. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 45 с.
 7. Мельник В.Д. Основи автоматизованих систем в перекладі: лабораторний практикум / В.Д. Мельник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 55 с
 8. Мельник В.Д. Електронна комерція: лабораторний практикум / В.Д. Мельник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 47 с.
 9. Мельник В.Д. Інтелектуальні інформаційні системи: лабораторний практикум / В.Д. Мельник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 40 с.
 10. Мельник В.Д. Захист інформації: лабораторний практикум / В.Д. Мельник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 70 с.
 11. Мельник В.Д. Графічні мультимедійні технології: лабораторний практикум/ В.Д. Мельник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,  2018. – 44 с.
 12. Мучка М.З. Медіаосвітні технології: лабораторний практикум / М.З. Мучка, В.Д. Мельник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 97 с.
 13.  Лаба О.В. Менеджмент електронних документів: лабораторний практикум / О.В. Лаба, В.Д. Мельник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 81 с.
 14.  Мельник В.Д. Лабораторний практикум. Web-дизайн. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 70  с.
 15.  Мельник В.Д. Інтелектуальні інформаційні системи: лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 37 с.
 16.  Лаба О.В. Видавничі інформаційні системи: лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.  – 60 с.
 17.  Мельник В.Д. Аналітико-програмне забезпечення: лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.  – 35 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ:

1. Романишин Ю. Л. Документознавство: методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Ю. Л. Романишин, В. В. Бабій. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 46 с.

2. Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Інформаційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсових робіт / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 20 с.

3. Мельник В.Д. Електронна комерція:  методичні вказівки з написання курсової роботи / В.Д. Мельник. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 32 с.

4. Дербеньова Л.В. Магістерська робота: написання, оформлення, захист : методичні рекомендації для магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, архівна і бібліотечна справа» / Л.В. Дербеньова – Івано-Франківськ, 2018. – 37 с.

5. Лаба О.В. Видавничі інформаційні системи: методичні вказівки до виконання курсових робіт / Лаба О.В. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018 – 53 с.

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ:

1. Пахомов В.М. Дистанційний курс. Адміністративний менеджмент– Івано-Франківськ: Факел, 2019.

2. Григораш С.М. Дистанційний курс з «Вступ до спеціальності» – Івано-Франківськ: Факел, 2019.

3. Пахомов В.М. Дистанційний курс Діловодство– Івано-Франківськ: Факел, 2020.

 

Українська