Department of Records Management and Information Activities

Про кафедру

     Спеціальність 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" акредитована рішенням ДАК від 10.06.1997 р. (протокол №8). На основі цього рішення Вченою Радою університету з 01.09.1997 р. була відкрита кафедра "Документознавства та правознавства". Її фундатором і першим завідувачем є кандидат філологічних наук проф. П’ятничко Б. П. З 2011 року посаду завідувача кафедри займає доктор філологічних наук, професор Дербеньова Лідія Вікторівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує: 1 доктора наук, 2 професори, 8 доцентів, 2 старших викладачі, 4 асистенти. За 15-річний період свого функціонування науково-педагогічний колектив кафедри суттєво оновився й виріс як кількісно, так і якісно. За пройдений період захищено 1 докторську, 7 кандидатських дисертацій; випущено й опубліковано десятки посібників і методрозробок, конспектів лекцій, сотні наукових статей, тез і десятки комплектів дидактичного матеріалу; викладачі взяли участь в багатьох міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Своїм основним призначенням кафедра вважає підготовку та випуск висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», яких на даний час уже підготовлено понад 1500 (спеціалістів і бакалаврів). Наші випускники отримують кваліфікацію «Документознавець-менеджер інформаційних систем» і працюють в інфраструктурі нашої держави на різних посадах, а,  передусім, у сфері  документно-інформаційного менеджменту.

Професійна підготовка документознавців-менеджерів здійснюється за такими напрямками, як: документно-інформаційний менеджмент і маркетинг, комп’ютерна справа, економічна та правознавча підготовка, професійне опанування двох іноземних мов (англійської та німецької) на рівні перекладача. Згідно з названими напрямами  підготовки майбутні фахівці з документно-інформаційного менеджменту вивчають такі дисципліни, як: документознавство, діловодство, управлінське документознавство, архівознавство, патентознавство, аналітико-синтетична переробка інформації, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційний менеджмент і маркетинг, інформатика, прикладне програмне забезпечення, бази даних, інтернет-технології та ресурси, захист інформації, комп’ютерні мережі, документально-інформаційні комунікації, теорія комунікації, етика та психологія ділового спілкування, редагування спецдокументації, менеджмент електронних документів, документаційне забезпечення діяльності (за фаховим спрямуванням) тощо. Детальніше про кафедру ДІД у статті...

До 01.07.2013 року кафедра ДІД входила до складу факультету управління та інформаційної діяльності. З 01.07.2013 року на його базі було створено ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. Сьогодні у складі факультету функціонує п`ять кафедр:

  • англійської мови