Персонал кафедри

 

 

Дербеньова Л. В.

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності (ДІД)
 
Дербеньова
Лідія Вікторівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філологічних наук, 2008 р. 10.01.02 – «Російська література» Тема дисертації «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття» (переглянути автореферат дисертації);
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Кафедру документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу очолює з 2011 року доктор філологічних наук, професор, Дербеньова Лідія Вікторівна. Науковий стаж у названому навчальному закладі професора Дербеньової становить 8 років. Дербеньова Л. В. у 1980 році закінчила філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника і свою трудову діяльність розпочала учителем середньої школи.

Науково-педагогічна діяльність розпочата з посади асистента кафедри зарубіжної і російської літератури Прикарпатського національного університету. У 1990-1991 роках Міністерством закордонних справ була відряджена у Сірію у якості викладача-мовника Військової академії. Після повернення в Україну, навчалася в аспірантурі Прикарпатського університету за спеціальністю «Зарубіжна література» під керівництвом д. філол. н., проф. Теплинського М. В. Отримані результати знайшли відображення в кандидатській та покладені в основу докторської дисертації. Кандидатська дисертація з проблем європейського натуралізму була захищена в Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського у 2001 році.

У 2000 році Дербеньова Л. В. розпочала діяльність в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу як сумісник на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. З 2002 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Теоретичні проблеми культури і літератури стали провідними у дослідженнях Дербеньової Л. В.. Науковий інтерес до літературної теорії призвів до розуміння необхідності продовжити навчання в докторантурі. У 2004 році Дербеньова Л. В. поступила в докторантуру Донецького національного університету за спеціальністю «Теорія літератури», яку успішно закінчила у 2008 році. Захист докторської дисертації відбувся у тому ж 2008 році. Тема дисертації: «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття».

З 2009 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді професора кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Читає курс «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця», керує магістерськими роботами. Проблеми комунікації як науки і складової культури, стають пріоритетними у наукових розвідках Дербеньової Л. В. 

У 2011 році професор Дербеньова Л. В. стала завідувачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності. 
Дербеньова Л. В. читає лекційні курси: «Науково-дослідна робота студентів», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Етика ділового спілкування», керує навчальними практиками, курсовими і дипломними роботами.

Дербеньовій Л. В. належать понад 60 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 7 (в тому числі 2 посібники) відображають напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». За час роботи в університеті професор Дербеньова Л. В.  зарекомендувала себе плідним ученим, висококваліфікованим педагогом, умілим організатором навчально-методичної та наукової діяльності, компетентним керівником, вимогливим до себе і до підлеглих, який заслужено користується авторитетом та повагою серед колег та студентів.

 

 

Малярчук О. М.

доктор історичних наук, професор
 
Малярчук
Олег Михайлович

Науковий ступінь: доктор історичних наук; 2016 р. 07.00.01 – «історія України». Тема дисертації: «Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991)».
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК; посада: професор кафедри ДОК.
Професійні характеристики:
- представник лінгвокомунікативного напряму професійної підготовки документознавців;

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник практик; керівник дипломних робіт;
- проходив стажування у Вищій Державній Професійній Школі у м. Хелмі (Польща);
- член Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України;
- учасних археологічних експедицій, міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій;

- один із ініціаторів створення наукових часописів і збірників – «Світич», «Калуські історичні студії», «Нам пора для України жить»;

- автор понад 100 наукових публікацій, 3 монографій, колективного навчального посібника «Художня культура рідного краю. Івано-Франківщина» із грифом МОНУ.

Відзнаки й нагороди: грамоти Івано-Франківського обласного управління освіти та науки; Івано-Франківської обласної ради та ОДА.

Професійний девіз: День минув – що сьогодні мною зроблено?

 

 

Демчина Л. І.

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
 
Демчина
Любов Іванівна

Науковий ступінь:  кандидат наук із соціальних комунікацій, 2008 р.;  спеціальність 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Вчене звання: доцент.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент. 

Професійні характеристики: 

- представник документально-комунікаційного напряму  професійної підготовки документознавців;

- одна із розробників концепції підготовки фахівців за спеціальністю  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

- одна із розробників навчального плану    за спеціальністю  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» рівнів «бакалавр» і «магістр»;

-автор моделі системи документологічної складової підготовки  фахівців інформаційного профілю України в умовах інформатизації та ступеневої освіти; 
- прихильниця системи документологічної підготовки нової генерації інформаційних кадрів України, у якій враховано перехід від монодокументної до полідокументної парадигми змісту освіти, на поєднанні книгитивно-документивної, документивно-інформаційної та документивно-когнітивної парадигм у підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів інформаційного профілю;

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник бакалаврських, магістерських робіт;

- відповідальна за організацію бакалаврських та магістерських робіт;

- автор більше 60 публікацій, з них 50  – наукового характеру в т. ч. – 16 у фахових виданнях й 15 – навчально-методичного характеру, в т. ч. – 2 з грифом Міністерства освіти і науки України. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 26 праць, з них 16 наукові в т. ч. – 5 у фахових виданнях. та 10 навчально-методичні, в т. ч. – 2 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Відзнаки й нагороди: грамоти ректорату. 

Професійний девіз: чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 

 

Романишин Юлія Любомирівна

кандидат педагогічних наук, доцент
 
Романишин
Юлія Любомирівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2011 р.), 

спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»,

тема дисертації: «Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 

Вчене звання: доцент (2013 р.)

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК. 

Посада: доцент.

Професійні характеристики: 

- лектор; викладач, який проводить практичні заняття; керівник наукових робіт студентів;

- досліджую сучасні педагогічні підходи до формування готовності майбутніх документознавців до професійної діяльності сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

- цікавлюся проблемами використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних системах навчання студентів у ЗВО, питаннями розвитку інформаційного менеджменту, інформаційного маркетингу, інформаційної логістики тощо;

- автор організаційно-педагогічної моделі формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до майбутньої професійної діяльності засобами ІКТ;

- стажування – підвищення професійної кваліфікації на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2018 р.);

- автор понад 70 наукових публікацій (у тому числі, є наукові публікації, які індексуються в наукометричних базах SCOPUS та Index Copernicus), 17 методичних розробок.

 

 

Григораш С. М.

кандидат філологічних наук, доцент
 
Григораш
Світлана Михайлівна

Місце роботи, посада:

з 2001-дотепер - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Досвід роботи:

01.08.1996р. – 30.07.2001  -вчитель української мови та літератури в Угринівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

01.09.2001р. - 30.06.2002 р. – прийнята на посаду асистента кафедри документознавства та інформаційної діяльності за сумісництвом; ­

12.12.2006р. – призначена на посаду асистента кафедри документознавства та інформаційної діяльності, як молодий спеціаліст;

18.06.2010р. –  переведена на посаду доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності, як обрана за конкурсом терміном на 5 років згідно контракту.

Освіта вища    У 1997 році закінчила філологічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова» (диплом ЛЕ ВЕ № 009938).

Кандидат філологічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 20.051.02 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, диплом ДК № 044943.

Дисципліни, які викладає:  «Інформаційно-аналітична діяльність», «Організація діяльності інформаційних установ», «Вступ до спеціальності», «Системний аналіз інформаційних процесів»

Професійні здобутки: понад 40 наукових публікацій та 20 навчально-методичних матеріалів.

Сфера наукових досліджень: інформаційно-аналітичні дослідження, системний аналіз інформаційних процесів в інформаційних установах, написання та оформлення наукових робіт.

Професійний девіз:  Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити.

 

 

Бурківська Л. Ю.

кандидат філологічних наук, доцент
 
Бурківська
Лілія Юліанівна

Місце роботи, посада:

з 2003-дотепер                     Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Досвід роботи:

2001-2004                              Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, асистент кафедри теорії та методики початкового навчання (за сумісництвом).

1997-2005                              ЗАТ «Спільне українсько-нідерландське підприємство «AGB Ukraine»  (проведення маркетингових досліджень:

                                               вимірювання аудиторії засобів масової інформації), регіональний представник.

1998-2003                              Українська гімназія № 1 (м.Івано-Франківськ), вчитель українонародознавства.

1992-1997                              Управління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації, спеціаліст I категорії з відродження української національної культури, прес-секретар.

1991-1992                              СШ № 69 (м.Дніпропетровськ), вчитель української мови та літератури.

Освіта вища                         (науковий ступінь – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.01-українська мова (2003);

                                               дисертація «Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми»);

                                               (вчене звання – доцент (2007)).

1997-2001                             Інститут української мови Національної академії наук України (аспірантура).

1988-1994                              Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – українська мова та література.

1983-1987                              Івано-Франківське музичне училище імені Д. Січинського, спеціальність – скрипка.

Дисципліни, які викладає: «Лінгвістичні основи документознавства», «Теорія комунікації», «Редагування документації».

Професійні здобутки: понад 40 наукових публікацій та 20 навчально-методичних матеріалів.

Сфера наукових досліджень: документна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, журналістикознавство, соціальні комунікації, індивідуальний стиль письменника, український фольклор, історія української літературної мови, українська мова (за професійним спрямуванням), мова засобів масової інформації.

Відзнаки й нагороди: грамота ректорату за високі досягнення в педагогічній та науковій діяльності та з нагоди святкування 15-ї річниці Незалежності України (наказ №189/4 від 22.08.2006р).

Професійний девізНе можна бути вчителем, не вміючи бути учнем.

 

 

Мельник В. Д.

асистент, аспірантура
 
Мельник
Віталій Дмитрович

Освіта:  

 • ІФНТУНГ; спеціальність: ДОК; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем; диплом з відзнакою.  
 • Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університетут нафти і газу; кваліфікація: інженер-програміст з спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Аспірантура: 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення

Підвищення кваліфікації:

 • посвідчення референта-перекладача з німецької мови;
 • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;
 • психолого-педагогічний семінар з підвищення професійних навичок та вмінь молодих викладачів при ІФНТУНГ;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 2017);
 • розширений семінар із захисту дисертаційної роботи - 2019.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Дисципліни, які викладає:

 • "Електронна комерція";
 • "Захист інформації";
 • "Інтелектуальні інформаційні системи";
 • "Web-дизайн";
 • "Графічні мультимедійні технології";
 • "Інформаційні технології в управлінні";
 • "Інформаційно-аналітичні технології";
 • "Інформаційне обслуговування управління";
 • "Міжнародна інформаційна дяльність";
 • "Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації";
 • Навчальна практика з комп'ютерної підготовки.

Професійні характеристики: 
- прихильник євроінтеграційних процесів в документознавчій та інформаційній сферах освіти, інноваційних  підходів до організації навчально-виховного процесу; 
- викладач, що проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття; керівник комп’ютерної практики та машинопису; керівник та консультант дипломних робіт; 
- автор більше 40 публікацій  (з них: 10 статей у фахових виданнях та 32 публікації (із них 10 одноосібні) у збірниках праць Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних і науково-методичних конференцій, в тому числі 2 публікації в зарубіжних виданнях, SCOPUS,  Index Copernicus International тощо).

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 

Професійний девіз:  Docendodiscimus (з лат., дослівно — Навчаючи навчаюсь).

 

 

Лаба О.В.

асистент, аспірантура
 
Лаба
Оксана Василівна

Місце роботи, посада:

2002 ­– дотепер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра документознавства та інформаційної діяльності, асистент.

Досвід роботи:

2001 – 2009 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, відділ міжнародних зв’язків, провідний інженер;

 Освіта вища.

1997 – 2002 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

Аспірантура:

2009 – дотепер аспірантура  Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”; тема кандидатської дисертації “Розвиток електронного діловодства в Україні в період 1991-2019 років”.

Дисципліни, які викладає:

«Менеджмент електронних документів», «Видавничі інформаційні системи», «Інформаційне забезпечення проектів».

Професійні здобутки:

- автор 33 наукових праць, з яких 8 опубліковані у фахових виданнях, 5 – у виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах,  20 матеріалів доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях;

- автор та співавтор 9 науково-методичних розробок, з яких 1 конспект лекцій, 2 лабораторні практикуми, 6 методичних вказівок.

Сфера наукових досліджень: електронне діловодство, електронний документообіг, впровадження інформаційних автоматизованих систем.

Відзнаки й нагороди: грамота ректорату за високі показники у праці, сумлінне виконання виробничих завдань та з нагоди святкування 28-ої річниці Незалежності України.

Професійний девіз:  Не бути байдужою.

 

 

Вінтонів Христина Михайлівна

кандидат історичних наук(канд.іст.наук) 2015
 
Вінтонів
Христина Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2014 р., 27.00.02 – «Документознавство, архівознавство», тема дисертації "Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку".

Освіта: 

1. ІФНТУНГ; спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

2. Аспірантура Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з відривом від виробництва, спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД, посада: доцент.

Професійні характеристики: 

- представник інтегрованого документо-комунікативного напряму професійної підготовки документознавців;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; 

- керівник курсових робіт; керівник навчальних практик; керівник бакалаврських робіт з документно-комунікаційного менеджменту;

- автор 7 статей у фахових журналах (у т. ч. 1 англ. м.), 22 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 8 навчально-методичних матеріалів, співавтор 1 довідника.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату; подяки від Корпусу Миру США в Україні. 
Професійний девіз:  «В кожну працю треба вкладати ціле своє серце,  цілого себе, і то в усіх званнях, бо інакше праця не дає добрих наслідків» Андрей Шептицький.

 

 

Пахомов Володимир Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент
 
Пахомов
Володимир Миколайович

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (1999); 10.01.01 – «Українська література», тема дисертації: «Творча спадщина Ольги Дучимінської» (1998).

Вчене звання: доцент (2002).

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра документознавства та інформаційної діяльності.

Посада: доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Читав або читає дисципліни: «Адміністративний менеджмент», «Архівознавство», «Діловодство», «Ділова українська мова», «Етика», «Засоби масової інформації», «Зв’язки з громадськістю», «Інформаційна діяльність у державному управлінні», «Кадровий менеджмент», «Культурологія», «Політичні комунікації», «Риторика», «Українська література», «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська та зарубіжна культура», «Управлінське документознавство».

За сумісництвом у різний час протягом 1992–2018 років викладав «Українську мову» та «Українську літературу» в Івано-Франківському вищому професійному училищі № 21; «Ділову українську мову» – в Українському вільному інституті менеджменту і бізнесу, в Івано-Франківському –національному медичному університеті, у Карпатській науково-інженерній фірмі, у Західноукраїнському університеті менеджменту та права, в Івано-Франківському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; «Ділову українську мову» та «Риторику» – в Івано-Франківській філії Міжрегіональної академії управління персоналом; «Українську та зарубіжну культуру», «Культурологію», «Діловодство» – в Інституті менеджменту та економіки «Галицька академія».

Професійні характеристики:

– представник управлінсько-діловодного напряму професійної підготовки документознавців;

– один із засновників  кафедри;

– один із розробників концепції підготовки фахівців за спеціальністю  “Документознавство та інформаційна діяльність” в ІФНТУНГ напряму “Культура”;

– один із авторів концепції лінгвістичної підготовки майбутніх документознавців;

– лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник переддипломної практики; керівник дипломних робіт; консультант дипломників; один із розробників тематики дипломних робіт;

– у різні роки член Вченої ради ІФНТУНГ; член ради факультету управління та інформаційної діяльності; завідувач секції українських філологів  кафедри;

– науково-методичне стажування проходив з 10 жовтня 2016 р. по 10 листопада 2016 р. на кафедрі історіографії та джерелознавства факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:

– член Наукового товариства ім. Шевченка (2013);

– автор понад 150 наукових і навчально-методичних публікацій, у т. ч. монографії «Творча спадщина Ольги Дучимінської» (2001), колективного навчального посібника «Наукова робота: стилістичні поради» (2012) із грифом МОНУ.

Відзнаки й нагороди: подяки ректорату ІФДТУНГ (1999), Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (2012; 2017), грамота ректорату Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (2009), медаль «50 років ІФНТУНГ» (2017).

Професійний девіз: Ні дня без нового /  Скільки живеш – стільки й учися.

 

 

Ганцюк Т. Д.

кандидат наук з державного управління, 2019 р., доцент
 
Ганцюк
Тетяна Дмитрівна

Посада: доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

спеціальність 25.00.02 - «Механізми державного управління»

тема дисертації: «Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні»

Освіта:

1. ІФНТУНГ; спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»; кваліфікація: документознавець, інформаційний аналітик; диплом з відзнакою.

2. ІФНТУНГ; спеціальність «Державна служба»; кваліфікація: магістр з державної служби; диплом з відзнакою.

3. Аспірантура ІФНТУНГ, спеціальність 25.00.02 – «Механізми державного управління».

Основне місце роботи: ІФНТУНГ, кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Участь у навчально-методичній та науковій роботі:

 • проводить практичні заняття з дисциплін «Міжкультурні комунікації» та «Міжнародні інформаційна діяльність» для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
 • здійснює керівництво індивідуальною, самостійною роботою студентів, курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами;
 • співорганізатор англомовного табору «Lead Camp», що проводиться на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ спільно із волонтерами Корпусу Миру США;
 • автор понад 20 наукових публікацій та навчально-методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: особливості реалізації міжкультурної комунікації та проблеми подолання конфліктів у крос-культурному спілкуванні; інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності установ.

 

 

Опар Н. В.

кандидат наук з державного управління, 2019 р., доцент
 
Опар
Наталія Василівна

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління, 2019 р.;

спеціальність 25.00.01 - «Теор ія та історія державного управління»

тема дисертації: «Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції»

Вчене звання: ----

Освіта: 

1. ІФНТУНГ; спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем, інформаційний аналітик; диплом з відзнакою.

2. ІФНТУНГ; спеціальність «Державна служба»; кваліфікація: магістр; диплом з відзнакою.

3. Аспірантура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління».

Основне місце роботи: ІФНТУНГ, кафедра ДІД

Участь у науково-педагогічній роботі:

– проводить практичні заняття для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з дисциплін «Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації», «Документально-інформаційні комунікації»;

– здійснює керівництво бакалаврськими роботами студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;

- автор 21 наукової публікації (у тому числі, є наукові публікації, які індексуються в наукометричній базі Index Copernicus) та однієї методичної розробки;

стажування - підвищення професійної кваліфікації на кафедрі джерелознавства та історіографії Прикарпатського національного педагогічного університету ім. В. Стефаника (2019 р.)

Сфера наукових досліджень: вища освіта, забезпечення якості вищої освіти; соціальні комунікації; медіа-освітні технології.

Професійний девіз«Чим більше Ви навчаєте - тим більше Ви навчаєтеся. Викладання є могутнім способом навчання».

 

Українська