Історія

Спеціальність 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" акредитована рішенням ДАК від 10.06.1997 р. (протокол №8). На основі цього рішення Вченою Радою університету з 01.09.1997 р. була відкрита кафедра "Документознавства та правознавства". Її фундатором і першим завідувачем є кандидат філологічних наук проф. П’ятничко Б. П. З 2011 року посаду завідувача кафедри займає доктор філологічних наук, професор Дербеньова Лідія Вікторівна.

До 01.07.2013 року кафедра ДІД входила до складу факультету управління та інформаційної діяльності. З 01.07.2013 року на його базі було створено ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Українська