Старший викладач

СКРИПИН Тетяна Василівна

Загальна інформація

Старший викладач кафедри архітектури та містобудування, член національної спілки архітекторів України.

Українська

Штогрин Людмила Василівна

e-mail: milashtohryn@gmail.com

Штогрин Людмила Василівна – старший викладач кафедри ГБГ. Предметом досліджень – є виявлення часових закономірностей (періодичностей) природних факторів, що впливають на розвиток зсувних процесів з метою прогнозування майбутніх активізацій зсувів.

Українська

Долгопола Галина Євгенівна

Закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу в 1975 році, спеціальність «Геологія та розвідка нафтових та газових родовищ», кваліфікація - гірничий інженер-геолог. Працювала на посадах інженера-геолога (ІФІНГ, 1975-1977рр), інженера-конструктора (“Геофізприлад”, 1977-1990 рр). З 1990 р на посадах інженера-картографа, наукового співробітника, асистента кафедри екології ІФНТУНГ. З 2003 р - асистент кафедри туризму, з 2009 р — старший викладач кафедри туризму.
   Викладацький стаж роботи 13 років.

Українська

Кулик Тетяна Павлівна

Дисципліни, які викладає:

організація, планування та управління енергогосподарства промислових підприємств; економіка і організація виробництва; регуляторна політика в підприємництві; національна та регіональна економіка

Сфера наукових інтересів:

Українська

Козак Олег Несторович

 Загальна інформація

Українська

Штогрин Микола Васильович

 

Автор (співавтор) 39 наукових та 20 навчально-методичних праць, з яких 1 навчальний посібник; також 2-х патентів з контролю пластового тиску при  розробці газових родовищ.

Читає лекції з курсів "Теоретичні основи обробки геофізичної інформації", "Електрична розвідка". Проводить лабораторні заняття з дисциплін: "Основи геофізики", "Сейсморозвідка", "Електрична розвідка", "Теоретичні основи обробки геофізичної інформації".

Українська

Матіщук Андрій Васильович

З 1990 по 1995 рр. навчався в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю інженерна геодезія.

Українська