Кулик Тетяна Павлівна

Українська

Дисципліни, які викладає:

організація, планування та управління енергогосподарства промислових підприємств; економіка і організація виробництва; регуляторна політика в підприємництві; національна та регіональна економіка

Сфера наукових інтересів:

інструменти місцевого економічного розвитку територій, управління розвитком регіону 

Наукові профілі:     ORCID            ResearcherID              Google scholar

E-mail:

kulyktetiana@gmail.com 

Основні праці:
  1. Кулик Т.П., Андрусів У.Я Механізми забезпечення сталого енергетичного розвитку самоврядних територіальних одиниць. Економічний аналіз: збірник наукових праць. Тернопіль, 2016. Том 24 №1. С. 45-51
  2. Сімків Л.Є., Кулик Т.П. Реформування місцевого самоврядування в Україні: тенденції і проблемні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2017. № 28. С.15-20
  3. Кулик Т.П. Механізм побудови та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в органах місцевого самоврядування. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України: колективна монографія / за заг. ред. О.Г.Дзьоби, Л.Є. Сімків, С.М. Кафки. Івано-Франківськ, 2017. С. 64-74.
  4. Кулик Т.П. Ефективність системи енергоменеджменту на муніципальному рівні. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 30. С. 298-302. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
  5. Кулик Т.П. Підходи та методи розробки стратегій місцевого розвитку. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА».  2019.  Вип. 1(26). С. 213-218. DOI 10.31339/2617-0833-2019-1(26)-231-218
  6. Кулик Т.П. Громадська участь в стратегічному плануванні розвитку громади. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019. Вип. 40. С. 156-160.