Матіщук Андрій Васильович

Українська

З 1990 по 1995 рр. навчався в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю інженерна геодезія.

По закінченню навчання, отримавши кваліфікацію інженера-геодезиста, з 1995 по 1998 рр. працював в Карпатському державному підприємстві геодезії, картографії та кадастру на посаді аерофотогеодезиста. Приймав участь у спільному українсько-канадському пілот-проекті по створенню географічної інформаційної системи реєстрації земель в Косівському районі Івано-Франківської області (фірма «УМА інжиніринг», Канада, Альберта).

З 1998 по 2002  рр. навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу без відриву від виробництва.

З 2002 працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на викладацьких посадах. З 2005 по 2016 рр. – доцент кафедри землевпорядкування та кадастру. На сьогоднішній день – старший викладач кафедри землевпорядкування та кадастру.

Розроблено навчально-методичні вказівки з дисциплін:

  • фотограмметрія та дистанційне зондування;
  • ГІС в кадастрових системах;
  • GPS технології;
  • основи автоматизованого проектування і графіки, та ін.

Напрямки наукових досліджень:

  • розробка географічних інформаційних систем (ГІС) різної тематичної направленості;
  • the geoinformation system for cadastre complex natural resources;
  • дистанційне зондування земної поверхні.

У науковому доробку 15 публікацій у наукових виданнях України і Польщі. Основні з них приведені нижче:

  • Рудий Р.М., Матіщук А.В,  Рудий М.Р. Організація комплексного територіального кадастру природних ресурсів Карпатського національного природного парку: Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку”. Матеріали 3-ї Міжнародної науково-практичної коференції. – Krakow: 2001. - С. 53-60.
  • Матіщук А.В. До оцінки точності геоінформаційної продукції: Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”.- Львів: 2002. - С.53-60.
  • Матіщук А.В., СКРИЛЬ В.А. A subsystem is the «Ecological phenomena and processes of  CNNP» of geoinformation system for cadastre complex natural resources Carpatin national natural park: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні». - Ужгород: 2012. – 150-152.