Кандидат геологічних наук

Багрій Сергій Михайлович,

e-mailgbg2020@ukr.net 

Багрій Сергій Михайлович – доцент кафедри ГБГ. Предметом досліджень – є осідання земної поверхні, провально-просадкові явища і забруднення питного водоносного горизонту.

Наукова новизна одержаних результатів:

Українська

Чепурна Тетяна Богданівна

e-mail: tetti.chepurna@gmail.com

Чепурна Тетяна Богданівна – кандидат геологічних наук, доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Роки навчання в аспірантурі 2008-2011. 2011-2012 рр. асистент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики.

Українська

Касіянчук Дмитро Васильович

e-mail: dima_kasiyanchuk@ukr.net
Касіянчук Дмитро Васильович – доцент кафедри ГБГ. Предметом досліджень – є методи еколого-геологічної оцінки ризиків для природної та техногенної складової факторів екзогенних геологічних процесів.

Наукова новизна одержаних результатів:

Українська

Давибіда Ліда Іванівна

e-mail: davybida61085@gmail.com

Давибіда Лідія Іванівна – доцент кафедри ГБГ. Предметом досліджень – є довгострокове прогнозування природного режиму підземних вод.

Наукова новизна одержаних результатів:

Українська

Ярема Андрій Володимирович

Веде дисципліни "Нафтогазоносні провінції світу", "Нафтові та газові родовища України", "Геологорозвідувальна справа", "Основи наукових досліджень".

Напрямки наукових досліджень вивчення геологічної будови та встановлення перспектив нафтогазоносності локальних обєктів осадових басейнів України, дослідження впливу тріщинуватості на фільтраційно-ємнісні властивості порід-колекторів, методика газогеохімічних досліджень.

Українська

Манюк Оксана Романівна

Доцент кафедри екології ІФНТУНГ     
Закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (1999), інженер-еколог.

Аспірантура:
2005 - 2008 - аспірант ІФНТУНГ.

Вчені ступені, роки присвоєння:
Кандидат геологічних наук - 2009 р.

Українська

Зорін Денис Олексійович

Доцент кафедри екології ІФНТУНГ

Контактна інформація:e-mail - denolzor@gmail.com

Освіта
Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (2003), інженер-еколог.

Аспірантура:
2004 - 2007 - аспірант ІФНТУНГ.

Українська

Коробейникова Ярослава Степанівна

Закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу в 1991, спеціальність «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ», гірничий інженер-геолог.
   В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат» за спеціальністю 21.06.01- екологічна безпека в Інституті геохімії навколишнього середовища НАН України, м. Київ. Доцент кафедри туризму з 2004 р.

Українська

Габльовський Богдан Богданович

 

Автор (співавтор) 15 наукових і навчально-методичних праць.

Читає курси лекцій та проводить лабораторні заняття з дисциплін: "Електророзвідка", "Магніторозвідка", "Ядерна геофізика та радіометрія". "Нафтогазопошукова геофізика". "Основи геофізики"

Основними напрямками наукової діяльності є: методика інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних при пошуках та розвідці нафтових і газових родовищ.

Українська

Розловська Світлана Євгеніївна

 

10.06.2011 успішно захищено дисертацію на тему "Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу" (Інститут Геофізики, м. Київ)

Автор (співавтор) 10 наукових і 10 навчально-методичних праць.

Читає курси лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін: "Теорія пружних хвиль", "Прогнозування геологічного розрізу за даними сейсморозвідки", "Морська і тривимірна сейсморозвідка", "Свердловинна сейсморозвідка", "Моделювання хвильового поля".

Українська