Розловська Світлана Євгеніївна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

 

10.06.2011 успішно захищено дисертацію на тему "Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу" (Інститут Геофізики, м. Київ)

Автор (співавтор) 10 наукових і 10 навчально-методичних праць.

Читає курси лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін: "Теорія пружних хвиль", "Прогнозування геологічного розрізу за даними сейсморозвідки", "Морська і тривимірна сейсморозвідка", "Свердловинна сейсморозвідка", "Моделювання хвильового поля".

Основними напрямками наукової діяльності є: методика і технології інтерпретації сесморозвідувальних та акустичних даних з метою прогнозування будови геологічного розрізу, пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ.

У січні 2018 р. з метою підвищення науково-професійного рівня у Технологічному центрі ДГП "УкрГеофізика"  (м. Київ) виконано стажування за напрямом поглиблення можливостей інтерпретаційних модулів програмного комплексу Petrel (Schlumberger):