Давибіда Ліда Іванівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

e-mail: davybida61085@gmail.com

Давибіда Лідія Іванівна – доцент кафедри ГБГ. Предметом досліджень – є довгострокове прогнозування природного режиму підземних вод.

Наукова новизна одержаних результатів:

  1. набула подальшого розвитку методологія довгострокового прогнозування природного режиму ґрунтових вод на основі геоінформаційного підходу і з урахуванням сучасних уявлень про механізм формування гідрогеодинамічного режиму як природно-історичного процесу циклічної мінливості рівнів у часі та в межах визначеного простору, що відбувається під впливом сукупності певних взаємодіючих постійно змінних природних чинників;
  2. уперше на кількісному рівні обґрунтовано відбір репрезентативних пунктів спостережень для вивчення і прогнозування природного багаторічного режиму рівнів ґрунтових вод, здійснення оцінки його синхронності та виявлення зон однорідного режиму в межах досліджуваних регіонів у відповідності до задач гідрогеологічного районування території з використанням ГІС-технологій;
  3. уперше за допомогою комплексного математико-статистичного аналізу виявлено часові багаторічні закономірності формування природного режиму рівнів ґрунтових вод для територій Дніпропетровської і Житомирської областей, які відображені за допомогою часових геоінформаційних моделей інтегральних показників, що враховують комплексний вплив природних режимоутворювальних чинників і є основою для складання довгострокових прогнозів.