Касіянчук Дмитро Васильович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

e-mail: dima_kasiyanchuk@ukr.net
Касіянчук Дмитро Васильович – доцент кафедри ГБГ. Предметом досліджень – є методи еколого-геологічної оцінки ризиків для природної та техногенної складової факторів екзогенних геологічних процесів.

Наукова новизна одержаних результатів:

  1. уперше обґрунтовано необхідність роздільного дослідження природних і техногенних факторів та визначені нові факторні характеристики розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів;
  2.  уперше визначено ступінь впливу природних і техногенних факторних характеристик на розвиток зсувних, селевих і карстових процесів з використанням відповідних інтегральних показників небезпеки проявів екзогенних геологічних процесів у Карпатському регіоні;
  3.  уперше встановлено залежність взаємозв’язку фаз Місяця та температурних показників з активізацією зсувних процесів з подальшим використанням отриманих закономірностей у запропонованій моделі часового прогнозу;
  4.  уперше сформовано алгоритм просторового аналізу оцінки еколого-геологічних ризиків з урахуванням кількісних імовірнісних прогнозних характеристик екзогенних геологічних процесів як основу побудови карт ризиків безпеки територій.