Чепурна Тетяна Богданівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

e-mail: tetti.chepurna@gmail.com

Чепурна Тетяна Богданівна – кандидат геологічних наук, доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Роки навчання в аспірантурі 2008-2011. 2011-2012 рр. асистент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики.

27 квітня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.42 Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій» за спеціальністю 04.00.05 – геологічна інформатика.

У 2014 році результати досліджень в питаннях прогнозування селів Чепурної Т.Б у співавторстві з проф. Кузьменко Е.Д. видані у вигляді монографії “Прогнозування селевих процесів”.

Сфера наукових інтересів Чепурної Т.Б. включає питання дослідження закономірностей розвитку та прогнозування небезпечних екзогенних геологічних процесів, використання геоінформаційних систем і технологій в зазначених дослідженнях, екологічної геології, геоінформатики.

Чепурна Т.Б. приймала і приймає участь у науково-дослідних роботах. За період з 2013 по 2017 рр. науковець входила у авторські колективи понад 5 науково-дослідних робіт, які були присвячені питанням дослідження екзогенних геологічних процесів на регіональному і локальному рівні з метою визначення ймовірності їх подальшої активізації. Серед цих робіт варто виділити роботу за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2014 рік GP/F56/097 за темою «Прогнозування селевих процесів із застосуванням ГІС-технологій та розробка прогностичної моделі селевої небезпеки для території Карпат» де дисертаційне дослідження отримало подальший розвиток.

У 2017 році отримала сертифікат (IELTS), який підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні B2 .

У 2017 році отримала вчене звання доцента (АД № 000148 від 26 червня 2017 р.)..

Чепурна Т.Б. має понад 40 публікацій, з них 24 за останні п’ять років, з яких 1 монографія, 2 наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором), 1 наукова стаття у закордонному виданні, 3 наукові статті у фахових журналах, 11 - тези доповідей в тому числі з участю в міжнародних закордонних конференціях.

Останні публікації:

Features of high-altitude distribution of mudflow sites in the Upper Tysa basins in Ukrainian Carpathians,  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu  №2, 2017, 118-127

Geoinformational prognostic model of mudflows hazard and mudflows risk for the territory of Ukrainian Carpathians Article (PDF Available)  in Contemporary Trends in Geoscience: The Journal of Uniwersytet Slaski 6(1) · June 2017 with 18 Reads DOI: 10.1515/ctg-2017-0005

Чепурна Т.Б. викладає навчальні курси для студентів інституту геології та геофізики та інженерно-екологічного інституту.

 Проводить лекційні та практичні курси з таких дисциплін:

- «Розпізнавання образів» для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»;

- «Просторовий аналіз та моделювання в ГІС» для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» ;

- «Геоінформаційний аналіз» для магістрів спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» за спеціалізацією «Геоінформаційні системи і технології». 

- «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для бакалаврів напряму підготовки  6.040106  - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» . 

- «Моделювання та прогнозування геологічних процесів», «Геоінформаційний аналіз» для магістрів спеціальності 103 – «Науки про Землю» за спеціалізацією «Геологічна інформатикаї».