Кандидат геологічних наук

Анікеєв Сергій Григорович

 

Автор (співавтор) біля 120 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 3 підручника та 2 навчальних посібника, з яких 1 підручник та 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 1 монографія.

Читає курси лекцій із дисциплін: "Гравірозвідка", "Магніторозвідка", "Магнітометрія", "Геологічна інтерпретація геофізичних даних", "Моделювання гравімагнітних полів", "Нафтогазопошукова геофізика".

Українська

Здерка Тарас Васильович

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, автор (співавтор) 55 наукових і навчально-методичних праць.

Веде дисципліни «Геологорозвідувальна справа», «Методи та засоби обробки знань в нафтогазовій промисловості», проводить лабораторні заняття з дисциплін “Нафтогазоносні провінції”, "Прогнозування нафтогазоносності надр", “Комп’ютерна обробка геологічних даних" та "Математичні методи в нафтогазовій геології".

Українська

Манюк Михайло Іванович

Проводить заняття з дисциплін “Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ”, “Геолого-промислові дослідження свердловин”, “Комплексні дослідження нафтогазоносних територій”.

Напрям наукових досліджень: вплив тріщинуватості порід- колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур родовищ Передкарпаття.

Українська

Михайлів Ірина Романівна

Веде дисципліни “Нафтогазова геологія”,  “Економічна геологія».

Напрям наукових досліджень: геолого-економічна оцінка проектів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ.

Українська

Трубенко Олександр Миколайович

Веде навчальні заняття з дисциплін “Геологія і нафтогазоносність моря”, “Геологія нафти і газу”, “Комп’ютерна обробка геологічних даних” та “Прикладна геохімія нафти і газу”.

Напрями наукових досліджень: дослідження систем пластових тріщин з метою визначення напрямку та характеру тектонічних зусиль, які зумовлюють формування розущільнених зон гірських порід нафтогазоносних регіонів України.

Українська

Омельченко Валерій Григорович

Читає дисципліни “Комп’ютерна обробка геологічних даних”,  “Математичні методи в нафтогазовій геології”, «Математична статистика та обробка геологічної інформації», та “Геоінформаційні бази даних”.

Напрям наукових досліджень: вивчення карбонатних покришок нафтогазоносних регіонів, системний підхід у прогнозуванні нафтогазоносності надр за результатами геолого-геохімічних досліджень, вивчення закономірностей розповсюдження.

Українська

Коваль Ярослав Миколайович

 

Автор (співавтор) більше 35 наукових і навчально-методичних праць.

Читає курси лекцій та проводить лабораторні заняття з дисциплін "Вивчення розрізів свердловин в процессі буріння", "Обробка і інтерпретація даних ГДС на ЕОМ", "Апаратура дослідження свердловин акустичними методами", "Геофізчна апаратура контрлю за розробкою нафтових і газових родовищ", "Апаратура та технології ГДС" , "Алгоритмічна інтерпретація" (лабораторні заняття).

Українська

Федоришин Сергій Дмитрович

 

Автор (співавтор) більше 35 наукових і навчально-методичних праць.

Читає курси лекцій та проводить лабораторні заняття з дисциплін "Прострілювально-вибухові роботи в свердловинах", "Апаратура досліджень свердловин ядерними методами", "Основи ядерно-магнітних методів", "Геофізичні лабораторії та станції для проведення ГДС", "Електроніка і геофізична апаратура", "Свердловинні прилади та геофізичне обладнання", "Елементарна база та функціональні особливості геофізичних приладів".

Українська