Анікеєв Сергій Григорович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 

Автор (співавтор) біля 120 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 3 підручника та 2 навчальних посібника, з яких 1 підручник та 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 1 монографія.

Читає курси лекцій із дисциплін: "Гравірозвідка", "Магніторозвідка", "Магнітометрія", "Геологічна інтерпретація геофізичних даних", "Моделювання гравімагнітних полів", "Нафтогазопошукова геофізика".

Основними напрямками наукової діяльності є: методи та методика якісної і кількісної інтерпретації гравімагнітометричних матеріалів для складнопобудованих геологічних середовищ.