Здерка Тарас Васильович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, автор (співавтор) 55 наукових і навчально-методичних праць.

Веде дисципліни «Геологорозвідувальна справа», «Методи та засоби обробки знань в нафтогазовій промисловості», проводить лабораторні заняття з дисциплін “Нафтогазоносні провінції”, "Прогнозування нафтогазоносності надр", “Комп’ютерна обробка геологічних даних" та "Математичні методи в нафтогазовій геології".

Напрям наукових досліджень – вивчення геологічної будови та перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України; дослідження впливу тріщинуватості на формування фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів, а також їх нафтогазоносність у межах локальних об’єктів.