Коваль Ярослав Миколайович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 

Автор (співавтор) більше 35 наукових і навчально-методичних праць.

Читає курси лекцій та проводить лабораторні заняття з дисциплін "Вивчення розрізів свердловин в процессі буріння", "Обробка і інтерпретація даних ГДС на ЕОМ", "Апаратура дослідження свердловин акустичними методами", "Геофізчна апаратура контрлю за розробкою нафтових і газових родовищ", "Апаратура та технології ГДС" , "Алгоритмічна інтерпретація" (лабораторні заняття).

Основними напрямками наукової діяльності є: методи та методика кількісної оцінки фільтраційно-ємнісних властивостей складнопобудованих порід-колекторів та створення бази петрофізичних моделей на основі геофізичних досліджень нафтогазових свердловин