Навчання іноземних студентів

     Серед основних завдань університету - зміцнення його позицій на міжнародному ринку освітніх послуг, залучення іноземних студентів та надання їм освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "магістр", "доктор філософії", пошук партнерів для реалізації освітніх проектів. Міграційні, організаційні та інформаційні послуги для іноземних студентів та вчених, які задіяні в різноманітних освітніх та науково-дослідних програмах, забезпечує  Центр міжнародної освіти (ЦМО) (к. 0411).
     До його складу входять чотири структурних підрозділи:
    На сторінці ЦМО розміщена  інформація про правила прийому та умови навчання студентів-іноземців, вартість навчання, візовий режим і реєстрацію та ін. питання, що можуть цікавити іноземних громадян: як тих, які є студентами  ІФНТУНГ, так і тих, які мають намір навчатися в цьому ЗВО.