Академічний календар

Навчальний рік в університеті розпочинається, як правило, 1 вересня, а завершується - 30 червня. Навчальний процес в університеті здійснюється по семестрах, на основі графіків навчального процесу на кожен навчальний рік для студентів очної та заочної форм навчання, які затверджує ректор та у відповідності до розкладу навчальних занять.