Завідувач кафедри

Полянська Алла Степанівна

Дисципліни, які викладає: Логістика, менеджмент, управління потенціалом підприємства, зовнішньоекономічна діяльність
Сфера наукових інтересів:
Українська

Кафка Софія Михайлівна

Дисципліни, які викладає:

Звітність підприємств, Аудит, Організація і методика проведення аудиту

Сфера наукових інтересів:

Облік, аналіз і аудит господарської діяльності підприємств

Email:

Kafka@i.ua

Українська

Хомин Володимир Романович

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, автор (співавтор) 75 наукових і наукових і навчально-методичних праць, з яких 3 монографії та 2 електронних посібники. Веде дисципліну “Гірниче право та ліцензування”, «Нафтогазова геоекологія», проводить лабораторні заняття з дисциплін “Нафтогазоносні провінції”, “Комп’ютерна обробка геологічних даних.

Українська

Олійник Андрій Петрович

Олійник Андрій Петрович народився 30 липня 1964-го року в м. Городенка, Івано-Франківської області.

З 1986р. по 1989р. навчався в аспірантурі Відділення механіки Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. З 1989р. по 1991р. працював співробітником Центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування Міністерства оборонної промисловості СРСР.

Українська

Мойсишин Василь Михайлович

Народився у шахтарському містечку Верхнє-Дуванному (тепер у складі м. Урало-Кавказ) Краснодонського району Луганської області. Дитинство та шкільні роки пройшли у м. Калуші на Прикарпатті. Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1982). Після навчання працював інженером, молодшим, а згодом старшим науковим працівником науково-дослідного сектору Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1991р. асистент, доцент (1992), професор (1997), завідувач кафедри вищої математики ІФНТУНГ (2004).

Українська

Зелінська Галина Олексіївна

Сфера наукових інтересів: Формування та використання людського капіталу, формування та становлення регіонального освітнього менеджменту
Українська