Мойсишин Василь Михайлович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народився у шахтарському містечку Верхнє-Дуванному (тепер у складі м. Урало-Кавказ) Краснодонського району Луганської області. Дитинство та шкільні роки пройшли у м. Калуші на Прикарпатті. Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1982). Після навчання працював інженером, молодшим, а згодом старшим науковим працівником науково-дослідного сектору Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1991р. асистент, доцент (1992), професор (1997), завідувач кафедри вищої математики ІФНТУНГ (2004).
Основні напрямки наукових досліджень – стійкість і коливання бурових систем, ліквідація аварій та ускладнень при бурінні свердловин, геомеханіка. У 1988 р. захистив кандидатську, а у 1996р. докторську дисертації, присвячені вивченню стійкості та коливань бурильної колони при поглибленні свердловин роторним способом. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних робіт, керує підготовкою фахівців високої кваліфікації за спеціальністю 05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ. Розробив науково-методичні засади вивчення взаємодії бурильної колони зі стінкою свердловини довільного профілю, методику керованого звільнення та використання енергії гірського масиву; розв’язав задачі про стійкість багаторозмірної бурильної колони при натуральних граничних умовах на долоті, динамічну стійкість обваженого низу компоновки з амортизатором і без нього; удосконалив методику ліквідації прихоплень колони труб ударним способом. Є автором наукового відкриття “Закономірність зміни напруженого стану масиву гірських порід, що знаходиться у гранично напруженому стані при бурінні глибоких свердловин”, за яке нагороджений срібною медаллю імені П.Л. Капіци. Крім цього у доробку вченого патенти на гвинтовий вибійний двигун, обважнені бурильні труби, віброзахисні пристрої та ін.
Автор книг: “Математичний аналіз: інтегральне числення функцій декількох змінних, елементи теорії поля” (2003), “Збірник конкурсних завдань з математики” (два видання 2004 та 2010 р.р.), “Математика: збірник тестових завдань для абітурієнтів” (за 2005-2010 р.р. – шість видань), “Лабораторний практикум з вищої математики” (2007), “Рівняння рівноваги ділянок бурильної колони у свердловині орієнтованій довільно у просторі” (2007), “Тестові завдання з вищої математики” (2008), “Вступ до математичного аналізу” (2010), “Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики” (2010).
Очолює Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка та його механіко-математичну комісію. Редактор-упорядник книги “Івано-Франківський осередок НТШ: біобібліографічний покажчик (2000-2008)” (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 622 с.). Засновник і головний редактор наукового журналу “Прикарпатський вісник НТШ”, який з 2008 року видається у чотирьох серіях “Число”, “Слово”, “Думка”, “Пульс”.
Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (2009), академік Української нафтогазової академії (1999) та Академії гірничих наук України (2007), член секції гірничої справи Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (2006), експертної ради ВАК України з розробки корисних копалин (2010). Входить до складу спеціалізованої ученої ради Д20.052.02 із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ, 05.15.10 – Буріння свердловин (1996), редколегій журналів “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ” (відповідальний секретар), “Нафтогазова енергетика”, “Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу”. У 2005-2008 рр. входив до складу спецради Д 20.052.03 із захисту дисертацій за спеціальностями 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
Захоплення: поезія, гірський туризм. Автор збірок поезій “Тірас” (2000), “Бескид” (2006), „Коло“ (2013), кількох добірок віршів, опублікованих у періодиці, біля тридцяти публіцистичних статей. Один із засновників “Клубу спортивного туризму ВАТРА-ІФНТУНГ”.

Список наукових праць (посиланні на ранні праці ведуть на сторінку бібліотеки, звідки після введення номера читацького квитка та пароля їх можна звантажити)

 1. Векерик В.И. Определение динамической составляющей осевой нагрузки на долото по данным колебаний верхней части бурильной колонны / В.И.Векерик, В.М.Мойсишин // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. - Баку, 1986. - № 4. - С. 22-26.
 2. Мойсишин В.М. Про стійкість багаторозмірної колони бурильних труб // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - К.: НМК ВО, 1991. - С. 32-34.
 3. Мойсишин В.М. Про спіральний повздовжний згин рухомої бурильної колони в свірдловині // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Львів: Світ, 1992. - Вип. 29. - С. 48-53.
 4. Мойсишин В.М. Вивчення напруженого стану бурильної колони з обваженими бурильними трубами змінної жорсткості / В.М.Мойсишин, Б.О.Чернов, М.Е.Сімків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Львів: Світ, 1993. - Вип.30. - С. 51-60. 
 5. Мойсишин В.М. Визначення дотичних напружень в колоні з обважненими трубами змінної жорсткості / В.М.Мойсишин, Б.О.Чернов, М.Є.Сімків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Львів: Світ, 1993. - Вип.30. - С. 63-68.
 6. Мойсишин В.М. Крутильні коливання бурильної колони з амортизатором // Нафтова і газова промисловість. - К.: Нафтогаз України, 1993. - № 2. - С. 24-25.
 7. Обгрунтування технології відробки шарошкових доліт з урахуванням динамічної стійкості КНБК при роторному способі буріння / М.А.Мислюк, В.М.Мойсишин, І.Й.Рибчич, В.С.Котельников // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1994. - Вип.31. - С.13-29.
 8. Мойсишин В.М. Аналітична оцінка зміни крутного моменту в різьбовому з`єднанні при його торпедуванні / В.М.Мойсишин, С.В.Гошовський // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1997. - Вип.34. - С. 41-44.
 9. Мойсишин В.М. Визначення вектора повної кривини пружної бурильної колони // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. - Вип.35. - С. 15-22.
 10. Мойсишин В.М. Вивчення динаміки бурильної колони при ліквідації прихоплень ударним способом / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинин // Стан і перспективи розвитку розвідувального та експлуатаційного буріння й закінчування свердловин. - Харків: УНГА, 1998. - С. 110-111.
 11. Мойсишин В.М. Власні частоти поздовжніх коливань бурильної колони / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинин, Крихівський // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. - Вип.35. - С.41-50.
 12. Мойсишин В.М. Визначення власних частот крутильних коливань багаторозмірної бурильної колони / В.М.Мойсишин, О.Ю.Витязь, Є.І.Крижанівський // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. - Вип.35. - С. 26-34.
 13. Математична модель поперечних коливань багатоопорної компоновки з гідронавантажувачем / В.М.Мойсишин, Р.С.Яремійчук, І.М.Гураль, Я.С.Яремійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. - № 1(6). - С. 30-37.
 14. Мойсишин В.М. Динаміка бурильної колони при ліквідації прихоплень ударним способом (частина 1) / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. - № 4(9). - С.10-17.
 15. Мойсишин В.М. Динаміка бурильної колони при ліквідації прихоплень ударним способом (частина 2) / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2004. - № 1(10). - С. 12-14.
 16. Карпаш М.О. Розв'язання оберненої одномірної задачі теплопровідності для цілей неруйнівного контролю / М.О.Карпаш, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 3(12). - С.148-153.
 17. Барановський Е.М. Акустичні методи оцінювання та прогнозування ступеня порушеності гірських порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 3(12). - С.85-88.
 18. Барановський Е.М. Енергетичні теорії міцності та їх використання в механіці гірських порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. - № 2(11). - С. 26-32.
 19. Барановский Е.М. Створення і функціонування інноваційних структур - важливий етап у забезпеченні України енергоносіями / Е.М.Барановский, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - № 4(17). - С. 5-8.
 20. Барановський Е.М. Новий підхід до вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 1(10). - С.72-76.
 21. Крижанівський Є.І. Буріння свердловин з горизонтальними стовбурами: аналіз тенденції розвитку / Є.І.Крижанівський, В.М.Мойсишин, М.М.Яворський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - № 1(14). - С. 5-11.
 22. Барановский Е.М. Вплив енергії гірського масиву на дискування керна в глибокому бурінні / Е.М.Барановский, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 3(20). - С. 49-53.
 23. Барановський Е.М. Вплив енергії гірського масиву на руйнування у стінках глибоких свердловин / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Нафтова і газова промисловість. - 2006. - № 3. - С. 17-19.
 24. Барановский Е.М. Головне завдання геомеханіки у вирішенні проблем глибокого буріння / Е.М.Барановский, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 4(21). - С. 5-9.
 25. Барановський Е.М. Комбіноване руйнування гірських порід при бурінні глибоких свердловин / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2006. - № 1(13). - С.26-29.
 26. Барановський Е.М. Континентальне наукове буріння в Україні: проблеми і завдання / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 1(18). - С. 5-10.
 27. Мойсишин В.М. Кафедра вищої математики ІФНТУНГ: минуле і сьогодення / В.М.Мойсишин, Т.Г.Лавинюкова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2006. - № 1(18). - С. 104-115.
 28. Барановський Е.М. Критерії оцінювання форми вибою свердловини та їх використання у глибокому бурінні / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2006. - № 2(14). - С. 37-40.
 29. Барановський Е.М. Нове у вирішенні проблем буримості гірських порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 2(19). - С.37-42.
 30. Рис В.В. Ліквідація прихоплень бурильної колони механічними способами / В.В.Рис, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2006. - № 2(19). - С.5-10.
 31. Векерик В. И. Уравнения равновесия участков бурильной колонны в скважине произвольно ориентированной в пространстве [Текст] / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин ; Ивано-Франковский национальный технический ун-т нефти и газа. - Изд. 2-е, испр. - Ивано-Франковск : [б.и.], 2007. - 138 с.

 32. Мойсишин В.М. Про натуральні граничні умови на долоті при розв"язку загальної задачі стійкості бурильної колони / В.М.Мойсишин, Є.І.Крижанівський, І.В.Воєвідко // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. - № 1(2). - С.44-49.

 33. Барановський Е.М., Мойсишин В.М. Про руйнування гірських порід при бурінні глибоких свердловин // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 3(4). – С. 21-24.
 34. Барановський Е.М., Мойсишин В.М. Кероване звільнення та використання енергії гірського масиву під час буріння глибоких свердловин // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 4. – С. 12-15.
 35. Барановський Е.М. Обгрунтування раціональних параметрів комбінованого ступінчастого руйнування гірських порід в глибокому бурінні / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 1(22). - С. 103-107.
 36. Барановський Е.М. Основні критерії та закономірності відновлення фізико-механічних властивостей порушених порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 1(15). - С.18-20.
 37. Барановський Е.М., Мойсишин В.М., Червак Ю.З. До питання про чинник часу при деформуванні та руйнуванні гірських порід в масиві // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 3(24). – С. 23-26.
 38. Барановський Е.М., Гошовський С.В., Мойсишин В.М. Прогнозування та використання зміни складових потенціальної енергії гірського масиву при бурінні глибоких свердловин // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 4(5). – С.5-13.
 39. Барановський Е.М. Характер зміни складових енергії деформації гірських порід залежно від виду їх напруженого стану / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2007. - № 2(23). - С.42-44.
 40. Буровий стенд для дослідження процесу руйнування гірських порід і динаміки бурильного інструменту / Б.Д.Борисевич, В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій, Б.В.Долішній // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.– 2009. – №3(32). – С.23-29.
 41. Мойсишин В. М. До оцінки потенціальної енергії продуктивного пласта під час його розкриття в процесі буріння / В. М. Мойсишин, Е. М. Барановський // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2009. – № 3(32). – С. 39-42.
 42. Пристрої зміни динаміки процесу буріння на буровому стенді ІФНТУНГ / Б.Д.Борисевич, В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій, Б.В.Долішній // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – №4(33). – С.18-23.
 43. Мойсишин В.М. Про працю Емануїла Чекалюка “Гносеологічний потенціал класичної механіки” // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2009. – № 1(5). – С. 327-331.
 44. Мойсишин В.М., Яцишин В.Д. Застосування методу просторових характеристик для вивчення напружено-деформованого стану прихопленої бурильної колони під дією вибухової хвилі // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2009. – № 1(5). – С. 58-74.
 45. Щербій Р.Б. Кореляційні емпіричні залежності між статичною складовою навантаження на долото та механічною швидкістю компоновки стендового інструменту / Р.Б.Щербій, М.В.Мойсишин, Б.Д.Борисевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 4(37). - С. 47-54.
 46. Мойсишин В.М., Яцишин В.Д., Векерик В.І. Оцінка дії вибухової хвилі на прихоплену ділянку бурильної колони // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №1(34). – С.39-45.
 47. Мойсишин В.М., Сіренко В.В. Обсадні труби та їх з’єднання: аналіз сортаменту, оцінка напружено-деформованого стану // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – № 1(23). – С.58-67.
 48. Мойсишин В.М. Про рівняння рівноваги пружної лінії бурильної колони / В.М. Мойсишин // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2010. – №1(9). – С. 56-74.
 49. Оцінка напружено-деформованого стану прихопленої ділянки бурильної колони під дією ударнрної хвилі вибуху / В.М. Мойсишин, В.Д. Яцишин, В.І. Векерик, Т.М. Даляк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – №3(25). – С. 18-24.
 50. Барановський Е.М. Про закономірності зміни напруженого стану масиву гірських порід при бурінні глибоких свердловин / Е.М. Барановський, В.М. Мойсишин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №4(37). – С. 23-27.
 51. Мойсишин В.М. Десятилітня діяльність Івано-Франківського осередку НТШ: становлення, здобутки, перспективи / В.М. Мойсишин // Вісник НТШ: Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка. – 2011, весна-літо. – Число 45. – С. 7-8.
 52. Мойсишин В.М. Повна система рівнянь умовної рівноваги ділянок бурильної колони у свердловині орієнтованій довільно у просторі / В.М.Мойсишин, В.І.Векерик // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2011. – №1(13). – С. 56-86.
 53. Мойсишин В.М. Філософський твір великого ученого-нафтовика (передмова до українського перекладу праці Еммануїла Чекалюка “Гносеологічний потенціал класичної механіки”) / В.М.Мойсишин // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2011. – №3(15). – С. 191-193.
 54. Щербій Р.В. Встановлення кореляційних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин / Р.В.Щербій, В.М.Мойсишин, О.М.Лисканич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – №1(42). – С. 87-97.
 55. Щербій Р.Б. Встановлення кореляційних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструмента та енергоємністю процесу руйнування породи / Р.~Б.~Щербій, В.~М.~Мойсишин // Нафтова і газова промисловість. -- Київ, 2012. -- №4. -- С. 22-24.
 56. Мойсишин В. М. Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин: Монографія / В.М.Мойсишин, І.М. Наумко, В.І. Пилипець та ін. -- К.: Наукова думка, 2013. -- 310 с.
 57. Мойсишин В. М. Стійкість і коливання бурильної колони: Монографія / В.М. Мойсишин, Б.Д. Борисевич, Ю.Л. Гаврилів, С.А. Зінченко // Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. -- 612 с.
 58. Мойсишин В. М. Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління 
  “Покровське” компанії “Донецьксталь”
  / В.М. Мойсишин, Р.Б. Щербій, В.А. Турчин, В.Л. Шевелєв, С.А. Зінченко // Розвідка 
  та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2013. -- №3 (48). -- С. 180-187.
 59. Мойсишин В. М. Промислові випробовування пристрою зміни жорсткості компоновки бурильної колони / В.А. Турчин, В.Л. 
  Шевелєв, С.А. Зінченко, В.М. Мойсишин, Ю.Л. Гаврилів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2013. -- №3 
  (48). -- С. 199-205.
 60. Moisyshyn V., Borysevych B., Shcherbiy R. Multifactorial mathematical model of mechanical drilling speed / V. Moisyshyn V., B. Borysevych, R. Shcherbiy // Mining of Mineral Deposits. -- CRS Press. Taylor Francis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden; a Balcema Book. -- 2013. -- P. 359-368.
 61. Мойсишин В.М. Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи / В. М. Мойсишин, Б. Д. Борисевич, Р. Б. Щербій, А. І. Бандура, І. Р. Михайлюк //  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С. 66-78.
 62. Мойсишин В.М., Монолатій І.С. Феномен Шевченкової наукової спільноти / В. М. Мойсишин, І. С. Монолатій,
  укладач Й.М. Гах // Будитель нації (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка): Монографія.  -- Івано-Франківськ, 
  2014. (С. 251-265) -- 356 с.
 63.  Мойсишин В. М. Спектр поздовжніх коливань бурильної колони / В. І, Векерик, В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2014. -- №1(50). -- С. 59-65.
 64. Мойсишин В. М. Оцінка впливу жорсткості та демпфування бурильного інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами / В.М.Мойсишин, Б.Д.Борисевич, Ю.Л.Гаврилів, Б.І.Смага // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2014. -- №2(51). -- С. 72-79.
 65. Мойсишин В. М. Вплив жорсткості та демпфування бурильного інструменту на середнє значення обертового моменту на долоті / В. М. Мойсишин,  Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2013. -- №1(21). -- С. 98-112.
 66. Мойсишин В. М., Левчук К. Г. Математична модель ліквідації прихоплень бурильної колони ударним способом /  В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук
  // Вібрації у техніці та технологіях. -- 2014. -- № 3(75). -- С. 84-93.
 67.  Мойсишин В. М. Динамічні характеристики ударного інструменту для ліквідації прихоплень бурильної колони 
  В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число -- № 1 (25). -- 2014. -- С. 101-113.
 68. Мойсишин В. М. Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони 
  / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук, Л. М. Шегда, А. Р. Клімковський  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 
  № 1(54). -- 2015. -- С. 49-56.
 69. Мойсишин В. М. Дослідження процесу звільнення прихоплення бурильної колони ударним способом / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук // Вібрації у техніці та
  технологіях. – Вінниця,2015. – No4 (80). – С. 84-93.
 70.  Мойсишин В. М. Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень зміни осьової сили при бурінні долотом III 93C / В. М. Мойсишин, О. М. Лисканич, А. І. Масьовський // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2016. – No1(29). – С. 232–249.
 71. Мойсишин В. М. Алгоритм порівняння значень спектральної щільності динамічної складової осьової сили на долоті за різної ширини фільтраційного вікна
  / В.М. Мойсишин, В.В. Рис, Б.Д. Борисевич, І.М. Гураль // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – No1(33). – 2016. – С. 211-223.
 72. Левчук К.Г.,  Мойсишин В.М., Цідило І.В. Вплив механічних властивостей матеріялу на динаміку прихоплених бурильних труб //Металлофизика и новейшие технологи. – Том 38, №12. – Грудень 2016. – С. 1655-1668.
 73. Витязь О.Ю., Мойсишин В.М., Фем’як Я.М., Масьовський А.І., Жовнірук Р.А. Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень змі-ни осьового навантаження при бурінні долотами різних типів // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. -- №1(37). -- С. 179-194. 
 74. Мойсишин В.М. Наші ювіляри: Роман Яремійчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2017. -- №1(37). -- С. 301-302. 
 75. Мойсишин В. М, Яремак О. М. Наші втрати: Василь Грицишин. Порядність, чесність, людяність // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2017. -- №1(37). -- С. 311-313.
 76. О.О. Слабий // Металлофизика. Новейшие технологии. -- 2018. --  Т. 40, №4. -- С. 540-550. doi: 15407/mfnf.40.04.0541
 77. Moisyshyn V. Investigation on Releasing of a Stuck Drill String by Means of a Mechanical Jar / V. Moisyshyn, K. Levchuk //Oil and Gas Science and Technology -- Rev. IFP Energies novelles (2017), 72, 27. doi: 10.2516/ogst/2017024
 78. Мойсишин В. М. Аналіз результатів порівняльних промислових досліджень наддолотних бурових амортизаторів різних конструкцій / В.М. Мойсишин, М.В. Лисканик, Р. А. Жовнірук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- Івано-Франківськ, 2017. -- №2 (38). -- С.171-183. 
 79. Левчук К. Г. Механічні способи вивільнення прихопленого бурильного інструменту (огляд) / К.Г. Левчук, В.М. Мойсишин, В.В. Рис, І.М. Гураль // Прикарпатський вісник НТШ.  Число. --  2017. -- №2(38). -- С. 196-235.
 80.  Мойсишин В.М. , Смага Б.І. , Жовнірук Р.А.  Вплив наддолотних бурових ароматизаторів різних конструкцій на віброприскорення бурильної колони. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. №1 (45). С.170-180.
 81. Левчук К.Г., Векерик В.В., Мойсишин В.М. Прихоплення бурильної колони: визначення меж і утримувальних сил, рекомендації щодо їх уникнення під час буріння свердловин. Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2018. №1 (45). - С.189-199.
 82. В.М.Мойсишин, Я.С.Білецький, В.В. Врюкало, М.В. Сенюшкович,  До питання про визначення гідравлічного радіуса потоку тампонажного розчину за ексцентричного розміщення труб у свердловині / В.М. Мойсишин, Я.С. Білецький, В.В. Врюкало, М.В. Сенюшкович. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. №2 (46). С.197-209. doi: 10.31471/2304-7339-2018-2(46)-197-209
 83. Випрямляч стовбура свердловини / К.Г.Левчук , В.М. Мойсишин, І.В. Цідило, В.І. Векерик. Патент на корисну модель №129396 Україна: МПК Е21В 7/10(2006.01).–№ u 2018 05432; заяв. 16.05.18; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20.
 84. Пристрій для вимірювання витрати та енергетичної цінності газу / М.П. Кулик , О.Є. Середюк , Ю.З. Вашкурак , В.М. Мойсишин. Патент на винахід №117197 Україна: С2. № а 2017 04087; заяв. 24.04.17; опубл. відом. про заявку 28.08.17, Бюл. №16; опубл. відом. про видачу 25.06.18, Бюл. №12
 85. В.М.Мойсишин,М.В.Лисканич, Л.В. Борисевич, Н.Б. Колич, Р.А. Жовнірук, Інтегральні показники зміни вібрації бурильної колони – критерій оцінки зношеності шарошкового долота, Металофізика та новітні технології. – Київ, 2019. – Том41, №8. – с. 1087-1102. doi: 10.15407/mfint.41.08.1087
 86. Аналіз результатів стендових досліджень осьової динамічної сили при бурінні тришарошковими долотами / В.М. Мойсишин, М.В. Лисканич, Р.А. Жовнірук, Є.П. Майкович // Прикарпат. вісн. НТШ: Число. – 2019. – No1.(53) – С.81-93. DOI: 10.31471/2304-7399-2019-1(53)-81-93 
 87.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No88606. Комп’ютерна програма «Бібліотека програмування «OFFSHOREDRILL»» / О.О. Слабий, В.М. Мойсишин. Дата реєстрації 15.05.2019 р.

Список методичних праць

 1. Вища математика: методичні вказівки і контрольні завдання / В.І.Горгула, Л.А.Мойсеєнко, В.М.Мойсишин, В.В.Тирлич. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001. - 74 с.
 2. Теорія ймовірностей та математична статистика: метод. вказівки та контрольні роботи / В.І.Горгула, І.М.Гураль, В.М.Мойсишин, М.М.Осипчук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. - 76с.
 3. Математичний аналіз. Інтегральне числення функцій декількох змінних. Елементи теорії поля.: конспект лекцій / Б.С.Сікора, В.І.Горгула, С.І.Гургула, В.М.Мойсишин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. - 286 с.
 4. Математика: Збірник тестових завдань для абітурієнтів. / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, М.М. Осипчук, Я.І. Савчук, В.В. Тирлич – Вид. 4-е, виправлене. – Івано-Франківськ: ДКД, 2007. – 452с.
 5. Лабораторний практикум з вищої математики / В.М. Мойсишин, Л.І. Камаєва, І.М. Гураль, М.М. Осипчук, С.І. Гургула. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 212с.
 6. Математика: Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Видання сьоме, доповнене / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, М.М. Осипчук, Я.І. Савчук, В.В. Тирлич; За заг ред. В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ: ДКД, 2010. – 444 с. – Гриф МОН України №1/11-5694 від 24.06.2010 р.
 7. Мойсишин В.М. Вступ до математичного аналізу: Навчальний посібник / В.М. Мойсишин,  Б.С. Сікора, Т.Г. Лавинюкова. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 162 с. –  Гриф МОН України №1/11-9543 від 15.10.2010 р.
 8. Збірник конкурсних завдань з математики. Видання друге, доповнене / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 625 с. – Гриф МОН України №1/11-5773 від 24.06.2010 р.
 9. Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики: Навчальний посібник / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, С.С. Гулька, Гураль І. М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 451 с. – Гриф МОН України №1/11-9544 від 15.10.2010 р.
 10. Мойсишин В.М. Кафедрі вищої математики ІФНТУНГ – 50 років: Ювілейний фотоальбом / М В.М.ойсишин, Т.Г.Лавинюкова, В.В.Рис. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. –84 с.
 11. Мойсишин В. М., Ріпецький Р. Й., Сеничак В. М. Електронний засіб навчального призначення „Елементи лінійної 
  алгебри, аналітичної геометрії та векторного аналізу“
  . Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 
 12. Мойсишин В. М. Електронний засіб навчального призначення „Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної“.
  / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак // - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. -- 2015.
 13. Мойсишин В. М. Вища математика: електронний засіб навчального призначення/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-Франківськ:
  ІФНТУНГ, 2016. – Частина 3. Многочлени. Комплексні числа. 
 14. Мойсишин В. М. Вища математика: електронний засіб навчального призначення/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-Франківськ:
  ІФНТУНГ, 2016. – Частина 4. Невизначений інтеграл.
 15. Мойсишин В.М., Ріпецький  Р.Й. Вища математика: електронний засіб навчального призначення. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. Ч.8. Ряди.
 16. Вища математика: електронний засіб навчального призначення / В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький, В.В. Бачук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 9. Кратні інтеграли. Рекомендовано методичною радою ІФНТУНГ, прот. No3 від 18.02.20 р.
 17. Вища математика: електронний засіб навчального призначення / В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 10. Елементи теорії поля. Рекомендовано методичною радою ІФНТУНГ, прот. No3 від 18.02.20 р.