Олійник Андрій Петрович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Олійник Андрій Петрович народився 30 липня 1964-го року в м. Городенка, Івано-Франківської області.

З 1986р. по 1989р. навчався в аспірантурі Відділення механіки Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. З 1989р. по 1991р. працював співробітником Центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування Міністерства оборонної промисловості СРСР.

 З 1991 р. і до теперішнього часу працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу – науковим співробітником, старшим науковим співробітником, доцентом, професором, а з 1 лютого 2014-го року – в.о. зав. каф. Математичних методів в інженерії.

В 1997р в спеціалізованій Вченій раді Д 04.01.02 при Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Математичне моделювання та визначення напружено-деформованого стану ділянки трубопроводу за відомими переміщеннями точок поверхні” за спеціальністю 05.13.02 – Математичне моделювання в наукових дослідженнях.

В 2011 році в спеціалізованій Вченій раді Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті захистив докторську дисертацію на тему: ”Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів за зміною їх конфігурації” за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

В 2013 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики.

Читає дисципліни ”Дослідження операцій”, ”Формалізація та моделювання систем”, ”Математичні основи АСУ” та інші.

Є автором  172 наукових праць, в тому числі трьох монографій, одна з яких написана одноосібно. Ряд статей опубліковано в журналах, що входять до різних науко метричних баз, зокрема 5 – в SCOPUS.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті.

Член спеціалізовано Вченої ради Д 20.052.03 у ІФНТУНГ.