Асистент

Щепанський Михайло Іванович

В 2014 році закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу». Після закінчення університету працює за розподілом на кафедрі розробки та експлуатації нафтових та газових родовищ. Учасник АТО. Основним напрямком наукової діяльності є покращення гідродинамічного зв’язку свердловини з пластом методом проведення гідропіскоструминної перфорації. В доробку участь у міжнародній конференції та опобліковано одну статтю за напрямком досліджень.

Українська

Мартинець Оксана Романівна

У 2011 р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. У 2014 році вступила в аспірантуру за спеціальністю машини і обладння нафтогазового комплексу без відриву від виробництва. Сфера досліджень: підвищення довговічності насосних штанг, шляхом нанесення на них захисного покриття.

Українська

Драган Ірина Миколаївна

В 2012 році закінчила ІФНТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу» з відзнакою і отримала диплом Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца за спеціальнітю «Газова інженерія». Після закінчення університету працює асистентом кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ.

Українська

Псюк Мар'ян Орестович

В 1996 р. закінчив ІФДТУНГ. З 2003 р. працює асистентом кафедри. Наукові дослідження спрямовані на інтенсифікацію роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин, експлуатація яких ускладнюється гідратоутворенням, корозією обладнання і відкладеннями солей, застосуванням комплексних інгібіторів та оцінку ефективності інгібіторів корозії і відкладення солей. Псюк М.О. є автором і співавтором 24 наукових праць, в тому числі 10 статей у фахових виданнях України, 1 патент на винахід, 1 стандарт підприємства і 12 тез доповідей та автором і співавтором 10 навчально-методичних праць.

Українська

Криницький Олександр Степанович

Закінчив в 2011р Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Радіофізика і електроніка".

Список профільних праць

1. Freik D.M. Charge carrier scattering mechanisms in thermoelectric PbTe:Sb/ Freik D.M., Mudry S.I., Gorichok I.V., Dzumedzey R.O., Krynytskyi O.S., Lyuba T.S. // Ukrainian Journal of Physics 2014. – Vol. 59, № 7. – P.706-711.

Українська

Калиній Тетяна Валеріївна

Дослідження газоносності вугільних басейнів

Українська

Михайлів Іван Миколайович

Кар’єра – посада, місце праці, роки

2008-2010 Головний інженер з електромонтажних робіт ПП «Словен»,

2009-2010, за сумісн. ст. інженер виробничо-техн.відділу ЗАТ «Електро»,

2010-2012 ФОП з електромонтажних робіт,

2012-2014 ст. майстер, потім гол. інженер електромонтажу ТОВ «Вектор-Капітал»,

лютий 2014 – листопад 2014 начальник управління з якості та кваліфікації ТОВ «Новітні Енергетичні Програми».

2014-2017  аспірант,

З 2018 асистент кафедри ЕЕМ

Українська

Боднарук Ірина Романівна

Дисципліни, які викладає:   організація, планування та управління; економіка та організація виробництва; економічна теорія
Сфера наукових інтересів:   управління використанням людського потенціалу нафтогазових підприємств
E-mail:
Українська