Михайлів Іван Миколайович

Українська
Посада: 

Кар’єра – посада, місце праці, роки

2008-2010 Головний інженер з електромонтажних робіт ПП «Словен»,

2009-2010, за сумісн. ст. інженер виробничо-техн.відділу ЗАТ «Електро»,

2010-2012 ФОП з електромонтажних робіт,

2012-2014 ст. майстер, потім гол. інженер електромонтажу ТОВ «Вектор-Капітал»,

лютий 2014 – листопад 2014 начальник управління з якості та кваліфікації ТОВ «Новітні Енергетичні Програми».

2014-2017  аспірант,

З 2018 асистент кафедри ЕЕМ

Останні публікації у наукових виданнях:

1. M.Y.Fedoriv, I.V.Gladj, I.D.Galushchak, I. M. Mykhailiv Система електропостачання електробура з ланкою постійного струму  // Науковий вісник . НГУ, -2020. -№1. -С. 94-99. (Scopus). 01_2020_fedoriv.pdf

2. Федорів М.Й. Модернізація системи струмопідворду двигуна електробура / Федорів М.Й., Михайлів І.М, Галущак І.Д., Гладь І.В. // Scientific World Journal. Іssue №15, p 19. Yolnat PE, Minsk, Belarus. - 2017. (Index Copernicus).

3. Михайлів І.М. Розробка математичної моделі функціонування  системи електропостачання електробура в середовищі віртуального програмуван ня LabVIEW / І.М.  Михайлів, М.Й.Федорів, І.Д. Галущак // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика - 2015» . – Івано-Франківськ. - .21-24 квітня 2015 р. - С.200.

4. Михайлів І.М. Аналіз методів оптимізації ефективності управління електроприводами на базі асинхронного двигуна. / І.М. Михайлів // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика - 2015» . – Івано-Франківськ. - .21-24 квітня 2015 р. - С.217.

5. Михайлів І.М. Розподіл напруги  вздовж гірлянди лінійних ізоляторів з врахуванням зміни ємностей ізоляторів відносно провода і землі. / В.І. Михайлів, Б.Л. Грабчук, І.М. Михайлів. // ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє» 27-28 квітня 2017 –  С.119 -122.

6. Михайлів І.М. Моделювання електроспоживання при регулюванні напруги живлення / І.М. Михайлів, В.І. Михайлів, Б.С. Незамай // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості». - .Івано-Франківськ. -  6-9 жовтня 2015.

7. Михайлів І.М. Підвищення надійності роботи системи струмовідводу двигуна електробура / І.М. Михайлів, М.Й.Федорів, М.І. Михайлів, І.Д. Галущак. // VI Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах».- Луцьк: ЛНТУ, 2016. – с. 154-156.

8. M.Fedoriv / Обґрунтування структури системи електропостачання електробура / Mykhayliv I.M., Fedoriv M.Y., Galushchak I.D., Hlad I.V., Kiyanjuk O.I. / the international Scientific Conference, № ge5-015 October 2018 // Index Copernicus International ICV 2018: 3.63