Псюк Мар'ян Орестович

Українська
Посада: 

В 1996 р. закінчив ІФДТУНГ. З 2003 р. працює асистентом кафедри. Наукові дослідження спрямовані на інтенсифікацію роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин, експлуатація яких ускладнюється гідратоутворенням, корозією обладнання і відкладеннями солей, застосуванням комплексних інгібіторів та оцінку ефективності інгібіторів корозії і відкладення солей. Псюк М.О. є автором і співавтором 24 наукових праць, в тому числі 10 статей у фахових виданнях України, 1 патент на винахід, 1 стандарт підприємства і 12 тез доповідей та автором і співавтором 10 навчально-методичних праць.