Боднарук Ірина Романівна

Українська
Посада: 
Дисципліни, які викладає:   організація, планування та управління; економіка та організація виробництва; економічна теорія
Сфера наукових інтересів:   управління використанням людського потенціалу нафтогазових підприємств
E-mail:    uv@nung.edu.ua
Основні праці:
  1. Боднарук І.Р. Фактори, що стримують розвиток та використання інноваційного людського потенціалу.  Глобальні та національні проблеми економіки.  2015. № 8. С. 319-321. 
  2. Боднарук І.Р. Інноваційний людський потенціал як чинник інноваційного розвитку підприємств нафтогазового комплексу. Науковий вісник УжНУ.  Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016.  Вип. 7. С. 36-39..
  3.  Боднарук І.Р. Використання інноваційного людського потенціалу в контексті інноваційного розвитку нафтогазових підприємств /  Колективна монографія за  заг. ред. Дзьоби О. Г., Сімків Л. Є., Кафки С.М. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. С.131-140.
  4.  Боднарук І.Р. Інноваційний розвиток Івано-франківської області: тенденції, проблеми та перспективи. Економічний науково-практичний журнал Причорноморські економічні студії. Вип. 29. Ч.2. 2018. С. 25-28.
  5. Боднарук І. Р. Роль людського потенціалу у забезпеченні  інноваційного розвитку Івано-Франківської області. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 30. С. 273-278
  6.  Боднарук І.Р. Романко О.П. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність. Бізнес-інформ. 2019. №4. С. 181-188
  7.  O. Savko, I. Melnychuk, V. Sharko and I Bodnaruk. “The Use of Data Envelopment Analysis to Select Financial Strategies for Industrial Enterprises”, Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), (Series:Advances in Economics, Business and Management Research),  vol. 95, Khmelnytskyi, Ukraine, September 2019, pp. 374-378.