Криницький Олександр Степанович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Закінчив в 2011р Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Радіофізика і електроніка".

Список профільних праць

1. Freik D.M. Charge carrier scattering mechanisms in thermoelectric PbTe:Sb/ Freik D.M., Mudry S.I., Gorichok I.V., Dzumedzey R.O., Krynytskyi O.S., Lyuba T.S. // Ukrainian Journal of Physics 2014. – Vol. 59, № 7. – P.706-711.

2. Galushchak M.O. Thermoelectricity PbTe doped with Sb and Bi / Galushchak M.O., Gorichok I.V., Krynytskyi O.S., Freik D.M. // Journal of Thermoelectricity. – 2014. – №2. – P. 23-30.

3.Криницький О.С. Термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 (Sb2Te3) на основі плюмбум телуриду із малим вмістом легуючого компонента / Криницький О.С. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15. №3. – С. 482-489.

4. Пат. 80800. Україна. Спосіб отримання стабільного термоелектричного n-PbTe:Sb / Фреїк Д.М., Горічок І.В., Галущак М.О., Криницький О.С.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201214856; заявл. 24.12.2012; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.

5. Пат. 78466. Україна. Спосіб отримання ефективного термоелектричного матеріалу n-PbTe:Sb / Фреїк Д.М., Горічок І.В., Лисюк Ю.В., Криницький О.С.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201208605; заявл. 11.07.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.