Асистент

Луцак Дмитро Любомирович

Підвищення абразивної зносостійкості деталей наплавленням матеріалів із реалізацією самопоширюваного високотемпературного синтезу. Розроблення безвольфрамових зносостійких наплавлених покриттів, отримуваних методом самопоширюваного високотемпературного синтезу.

Українська

Олексишин Олег Орестович

Закінчив Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника  (1996 р.). Працює на кафедрі з 2002 року.

В 2011 році  закінчив аспірантуру  Прикарпатського національного університету імені

В.Стефаника. Проводить  семінарські заняття з дисциплін: «Філософія», «Культурологія». Відповідальний на кафедрі за наукову роботу зі студентами.

Українська

Москальчук Наталія Михайлівна

Асистент кафедри екології ІФНТУНГ

Контактна інформація:e-mail - moskalcuknatalia@gmail.com

Освіта
Закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2004), інженер-еколог.

Аспірантура:
2006 - 2013 - аспірант ІФНТУНГ.

Українська

Плаксій Леся Василівна

Асистент кафедри екології ІФНТУНГ  

Контактна інформація:e-mail - plaksiilesia@gmail.com

Освіта  
Закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (1998), інженер-еколог.

Українська

Кундельська Тамара Володимирівна

Асистент кафедри екології ІФНТУНГ  

Контактна інформація:e-mail - kundelskat@gmail.com

Освіта 
Закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (2000), інженер-еколог.

Аспірантура:
2004 - 2007 - аспірант ІФНТУНГ.

Українська

Стельмахович Галина Дмитрівна

Асистент кафедри екології ІФНТУНГ

Контактна інформація:e-mail - g.stelmahovich@gmail.com

Освіта  
Закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу (1985), гірничий інженер-геолог;
Київський національний університет ім. Т.Шевченка (1998), географ-геоеколог, викладач.

Українська

Шуфнарович Мар'яна Антоніївна

Шуфнарович Мар’яна Антоніївна народилася 02 грудня 1984 року в м. Долина Івано-Франківської області, вищу освіту здобувала в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». Після закінчення вищого навчального закладу розпочала трудову діяльність на посаді асистента кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету.

Українська