Університет

За якість вищої освіти!

Якісне реформування вищої освіти в Україні, підвищення її ролі у формуванні молодого освіченого покоління, розвиток репутаційного капіталу українських університетів - це завдання, які покликане вирішувати  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), як каталізатор позитивних змін у вищій освіті.

Українська

Енергоефективність - на часі!

Українська

Наймолодшій кафедрі ІФНТУНГ – 5 років!

Українська