Акредитація освітніх програм: камені спотикання

30 вересня до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з робочим візитом завітав Тарас Володимирович Фініков –  президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, який займається створенням відкритого простору європейської вищої освіти для реалізації  концептуально нової освітньої моделі, наріжними каменями якої є мобільність, вільна траєкторія навчання та постійна адаптація систем вищої освіти і наукових досліджень до нових потреб суспільства та господарства.

На зустріч з високим гостем зібрались представники адміністрації ІФНТУНГ, директори інститутів, гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр та начальники структурних підрозділів (навчального відділу, відділів забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитації й ін.), оскільки компетенції п. Фінікова Т. В. стосуються акредитації програм та підвищення якості надання освітніх послуг ЗВО. Спікер коротко охарактеризував роботу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке надзвичайно вимогливо підходить до акредитації програм:

«Близько 7% програм експертами не акредитовано, близько 32 %   – отримали умовно акредитацію. Однак проблеми існують не лише з якістю освітніх програм, але й з сертифікованими експертами, яких слід було підготувати у стислі терміни. Серед проблем з проведення  акредитації також були названі питання правильного обрання складу акредитаційних комісій для тих чи інших освітніх чи освітньо-наукових програм, проблеми, пов’язані з некваліфікованим оформленням та описом звітів самоаналізу з якісним вмістом тощо. Саме тому така велика увага приділяється тренінгам для підготовки експертів».

У цьому контексті слід відзначити, що чотири тренінги з претендентами до експертних груп проведено в ІФНТУНГ, оскільки університет має власного сертифікованого тренера – проректора з науково-педагогічної роботи Максима Карпаша.

Окремо розглядалось питання моніторингу академічної доброчесності, якому сьогодні приділяється велика увага і в навчальному процесі, і при написанні наукових робіт студентами, аспірантами та докторантами. ІФНТУНГ розробив власне Положення «Про академічну доброчесність», контроль за дотриманням яких здійснює сертифікований європейським університетом працівник відділу забезпечення якості, доц. Веселовська Н. В.

Після виступу Т. В. Фінікова присутні мали можливість поставити питання та обговорити нагальні питання акредитації, що стосуються безпосередньо освітніх програм ІФНТУНГ, критеріїв підходу до них, можливостей реалізації деяких положень науково-освітніх профільних програм університету.

При обговоренні ІФНТУНГ отримав пораду від Т. В. Фінікова – транслювати проблемні питання акредитації НАЗЯВО. Більше того, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики вже проводить активну аналітичну діяльність, щоб вирішувати дискусійні питання при акредитації, які виникають в багатьох українських ЗВО. Та найголовніше, щоб вирішення всіх спірних питань сприяли підвищенню якості української вищої освіти.

Зазначимо також, що Тарас Володимирович презентував переклад книги «Закон Республіки Польща «Про вищу освіту і науку», яка, враховуючи тісну співпрацю України з польськими університетами та ІФНТУНГ, зокрема,  є надзвичайно корисною, зважаючи на проблеми, якій виникали упродовж року з реалізацією програм подвійних дипломів через зміни у польському законодавстві. Спікер притримується думки, що раціональне зерно польського Закону про освіту і науку – а це створення авангарду вишів (близько 20), які швидко і якісно розвиваються і здатні слугувати орієнтирами для інших університетів й підняти польську вищу освіту на новий якісний щабель, цілком може бути адаптоване й до українських ЗВО.

Робота з президентом Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Т. В. Фініковим виявилась плідною. Та на цьому співпраця між ІФНТУНГ та Фондом не завершується. Було досягнуто домовленостей про можливості онлайн-консультацій щодо проблемних питань акредитації освітніх програм з представниками Фонду та НАЗЯВО.

Українська