Наймолодшій кафедрі ІФНТУНГ – 5 років!

16 жовтня відзначає своє 5-річчя одна з наймолодших кафедр університету – кафедра підприємництва та маркетингу, яка входить до складу Інституту економіки та менеджменту!

З моменту її створення кафедру очолює Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, судовий експерт-економіст.

Високий рівень викладання та підготовки фахівців досягається завдяки професіоналізму не лише завідувачки, але й чудового колективу кафедри, зокрема: д–рів екон. наук, проф. А. О. Устенка, О. Г.Дзьоби, С. М. Мінакової, канд. екон. наук, доц. О. Б. Василик, Н. А. Даляк, М. О. Іванової; О. Я. Малинки, Х. В. Обельницької, С. А. Побігуна, ст. викл. Т. П. Кулик, асист. О. В. Лісової, О. І. Орлової, Х. Л. Сторощук, а також організаційній підтримці інженерів Т. В. Габльовської, О. О. Борущак.

Основа розвитку кафедри підприємництва та маркетингу – це системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечувальною і функціонально-структурною складовими діяльності для підготовки конкурентоспроможних фахівців і вирішення сучасних завдань інтеграції країни в Європейський економічний простір. «Знання. Розвиток. Самореалізація» – так звучить девіз цієї кафедри.

За цей час на кафедрі:

 • відбувається підготовка бакалаврів за спеціальностями (випущено 60 бакалаврів)

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Магістрів за освітньо-професійними програмами (випущено 35 магістрів)

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

«Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві»

 • докторів філософії за спеціальностями

051 «Економіка»

073 «Менеджмент»

 • підготовлено та захищено дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (захищено 4 роботи)
 • пройдено оцінювання магістерської програми «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві» на відповідність EuropeanServiceStandard №16114 ManagementConsultantServices та СМС-Ukraine з підготовки консультантів з управління
 • проводиться підвищення кваліфікації як науково-педагогічних працівників ЗВО різних рівнів акредитації, так і практикуючих маркетологів, підприємців,
 • професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур (понад 100 осіб);
 • навчання людей золотого віку основ комп’ютерної грамотності (понад 100 осіб);
 • допомога бізнесменам-початківцям;
 • публічні лекції, круглі столи, наукові симпозіуми, інтерактивні тренінги та open-call;
 • здобуття авторських свідоцтв та патентів;
 • публікації в фахових національних та світових наукометричних виданнях, публікація навчальних посібників та монографій;
 • партнерські стосунки з громадськими організаціями, ЗВО, місцевими органами влади, представниками бізнес-структур;
 • виступи в якості експертів в наукових, освітніх, соціальних, політичних та бізнес – проектах;
 • стажування в Україні та закордоном;
 • спільні свята та посвяти, дні вишиванки, спортивні змагання та багато іншого!

Саме студенти кафедри - це особлива ГОРДІСТЬ кафедри! Перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт, олімпіадах, участь в міжнародних проектах, створені власні підприємства із додатковими робочими місцями! Відповідність сучасному замовленню суспільства щодо потреби в компетентних фахівцях, які мають професійні знання, уміння та навички, можуть приймати відповідальні рішення в розв’язанні соціальних, виробничих та економічних завдань, схильні до співробітництва, вирізняються мобільністю, динамізмом, ерудицією, конструктивністю, здатністю до адаптації, умінням реалізувати свої творчі здібності!

Визначена й громадянська позиція студентів, які не стоять осторонь політичних процесів в країні!

Вітаємо колектив та студентів кафедри підприємництва та маркетингу зі святом та бажаємо успіхів та процвітання!

Українська