Університет представив свої напрацювання на засіданні НКРЕКП

Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, професор О. Є. Середюк взяв участь у засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). До предметної дискусії у стінах енергетичного регулятора з питання нової редакції методик визначення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними системами долучились також і колеги з Національного університету «Львівська політехніка», ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» та ПАТ «Івано-Франківськгаз».

На засіданні професор Орест Середюк представив напрацювання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у сфері метрологічних характеристик приладів вимірювання витрати та об’єму природного газу. На сьогоднішній день в газорозподільних системах експлуатується десятки тисяч приладів обліку природного газу з різними метрологічними характеристиками, що експлуатуються за різних режимів газопостачання. Відмінності режимів роботи приладів обліку газу на так званих «вхідних» та «вихідних» потоках газорозподільних систем є однією з причин виникнення розбалансів об’єму газу в цих системах.

До наукової групи з цього питання в ІФНТУНГ також входять такі науковці: проф. П. М. Райтер, проф. О. М. Карпаш, проф. І. С. Петришин, проф. М. О. Карпаш та інші вчені.

Українська