Кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ - 75 років!

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ (ГРН) була заснована в 1945 році як структурний підрозділ нафтового факультету Львівського політехнічного інституту (нині — національний університет «Львівська політехніка») на підставі наказу Всесоюзного комітету у справах Вищої школи №480 від 02.10.1944р. У 1963 році кафедра переведена до Івано-Франківська у складі нафтового факультету філії Львівського політехнічного інституту. Зараз кафедра функціонує в складі навчально-наукового інституту природничих наук і туризму ІФНТУНГ.

Протягом 75 років існування кафедри ГРН було затрачено багато зусиль поколінь науковців, щоб досягти визнання школи геологів-нафтовиків не тільки серед вітчизняних, але й світових вчених. Все це відбувалось завдяки людям, які наполегливо працювали над вивченням і дослідженням нафтогазоносності надр України, любили свою справу, віддавали кафедрі велику частку свого життя. Значну роль у цьому процесі займали керівники кафедри, завдяки яким була правильно організована робота від заснування до сьогоднішнього дня.

Першим завідувачем кафедри ГРН був всесвітньовідомий академік В. Б. Порфір’єв, а потім професор О. М. Снарський (1953–1964), професор І. М. Кухтін (1964–1967 р.р.), доцент Л. Г. Карєтніков (1967–1970 р.р.), доцент В. М. Філатов (1970–1979 р.р.), професор О. М. Адаменко (1980–1984 р.р.), професор О. О. Орлов (1985–1996 р.р.), професор Б. Й. Маєвський (1996–2014р.р.), доцент Куровець С. С. (2014–2019 р.р.). Зараз кафедру очолює доцент Михайлів І. Р.

Свій вклад у розвиток кафедри ГРН в різні роки внесли академік Академії наук України Г. Н. Доленко, член-кореспонденти Академії наук України М. Р. Ладиженський і П. Ф. Шпак, професори Г. Ю. Бойко, В. Г. Осадчий, Е. Б. Чекалюк, Н. Н. Гунька, М. І. Євдощук та інші відомі вчені.

Сьогодні підготовка фахівців ведеться за трьома ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Навчальний процес на кафедрі організовано таким чином, щоб випускники були готові до самостійної відповідальної роботи відразу після закінчення університету. Необхідно відзначити, що кафедра приділяє значну увагу підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців.

Незважаючи на вагомі досягнення, кафедра ГРН не зупиняє своєї натхненної праці, а постійно вдосконалюється, намагається впроваджувати новітні методи нафтогазогеологічних досліджень, тісно співпрацює із недавно створеними спорідненими кафедрами інших вишів України та надає їм відповідну навчально-методичну допомогу для підготовки фахівців-геологів нафтогазового профілю.

За 75 років свого існування кафедра ГРН підготувала близько 4000 фахівців-геологів, які успішно працювали та сьогодні працюють на виробництві, в науково-дослідних організаціях і вищих навчальних закладах. Із випускників кафедри близько 50 чоловік стали докторами наук, членами-кореспондентами та академіками НАН України та Білорусії, серед яких  П. Ф. Шпак,  Ю. М. Сеньковський, В. І. Кітик, В. А. Лапуть, М. І. Євдощук, М. І. Іванюта, Г. Ю.Бойко, В. В. Колодій, В. О. Краюшкін, М. І. Галабуда, Р. Ф. Гімер, Н. Н. Гунька, М. Р. Ковальчук, Ю. З. Крупський, Р. М. Новосилецький, О. О. Орлов, Я. М. Семчук, О. С. Ступка, В. М. Світлицький, І. В. Височанський, В. В. Гладун, В. О. Федишин, С. В. Ткачишин, Я. Г. Лазарук та інші.

Можна впевнено констатувати, що жодне родовище нафти чи газу за останні 70 років не були відкриті без участі випускників кафедри ГРН. На їхньому рахунку сотні відкритих та розвіданих родовищ нафти і газу.

Українська