Професор

Шацький Іван Петрович

Фахівець з механіки деформівного твердого тіла.
Основні напрямки наукової діяльності:
– моделювання закриття тріщин за згину пластин та оболонок;
– дослідження поведінки тріщин в пластинах та оболонках з гнучким покриттям;
– концентрація напружень поблизу тонких неоднорідностей;
– теорія оболонкових демпферів з сухим тертям;
– вибрані задачі механіки в нафтогазовій справі.

Українська

Грабовський Роман Степанович

Доктор технічних наук за спеціальностю: 05.15.13 – Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища.
Професор кафедри будівельної механіки.

Напрямки наукових досліджень:

- визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металу об’єктів тривалої експлуатації із урахуванням дії експлуатаційних чинників;

- вивчення впливу різних корозивних середовищ на циклічну та статичну тріщиностійкість металу об’єктів тривалої експлуатації;

Українська

Добрянський Іван Михайлович

Професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд.

Українська

Добрянський Іван Михайлович

Професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд.

Українська

Кошлак Ганна Володимирівна

Кошлак Ганна Володимирівна - д.т.н. за двома спеціальностями:
05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
21.06.01 – Екологічна безпека.
- Професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
Українська

Павленко Анатолій Михайлович

Павленко Анатолій Михайлович- д.т.н.,  (2003, спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика), професор кафедри теплоенергетики з 2003 року.

Українська

ВОЄВІДКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

       Народився 15 лютого 1950 року в місті Івано-Франківську.

Українська

МИСЛЮК МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

       Народився 12 жовтня 1951 року в с. Бишів Галицького району Івано-Франківської області.

Українська

ПІП

Автобіографігя....... 

Українська

Гнесь Ігор Петрович

Загальна інформація

Народився 10 лютого 1954 року.

Українська