МИСЛЮК МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

       Народився 12 жовтня 1951 року в с. Бишів Галицького району Івано-Франківської області.
       У 1972 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. З 1972 по 1975 роки працював інженером Українського відділу Всесоюзного науково-дослідного інституту бурової техніки. З 1975 по 1978 роки навчався в аспірантурі при кафедрі буріння нафтових і газових свердловин  Івано-Франківського інституту нафти і газу, а з 1978 року працює асистентом, доцентом (1981 р.) і професором (1993 р.) кафедри буріння нафтових і газових свердловин. У 1980 р. захистив кандидатську, а у 1993 р. – докторську дисертації. У 1983 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 1994 р. – професора по кафедрі буріння нафтових і газових свердловин.
       Читає такі курси: “Моделювання процесів буріння свердловин”, “Попередження та ліквідація флюїдопроявлень”, “Основи прийняття технологічних рішень в бурінні”,“Гідроаеромеханіка в бурінні”.
       М.А. Мислюк веде наукову роботу, готує фахівців для нафтогазовидобувної галузі, керує аспірантурою і докторантурою за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року.
       За результатами досліджень опубліковано понад 270 наукових праць, з них підручник, 18 монографій і довідників, 52 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під керівництвом М.А. Мислюка захищено 9 кандидатських дисертацій.