Кошлак Ганна Володимирівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Кошлак Ганна Володимирівна - д.т.н. за двома спеціальностями:
05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
21.06.01 – Екологічна безпека.
- Професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
- Науковий секретар наукового журналу «Journa lof New Technologiesin Environmental Science” (друкується в Келецькій політехніці),
- Науковий секретар щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering» (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia, Sweden, USA), проводиться в Келецькій політехніці щорічно з 2016 року.
- Автор 128 наукових публікацій, у тому числі 6 наукових монографій (англійською, українською, польською), 7 патентів. h-індекс 7.
- Член спеціалізованої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук Д 35.052.04  за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 2019 р.
- Член спеціалізованої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук Д 20.052.05 за спеціальністю21.06.01 – екологічна безпека (з технічних наук) 2019 р.
- Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»);
- Член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання "Journal of new technologies in environmental science" (Polska).