Павленко Анатолій Михайлович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Павленко Анатолій Михайлович- д.т.н.,  (2003, спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика), професор кафедри теплоенергетики з 2003 року.

  • Головний редактор наукового журналу «Journal of New Technologies in Environmental Science” (з 2017, друкується в Келецькій політехніці),
  • Головний редактор наукового журналу “Heat and mass transfer in porous materials” (Швейцарія. з 2019, входить в МБД ScopusIWoS),
  • Організатор і голова щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering» (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia, Sweden, USA, проводиться в Келецькій політехніці щорічно з 2016 року)
  • Автор 327 наукових публікацій, у тому числі 24 наукових монографій (англійською, українською, польською, російською мовами), двох підручників англійською мовою, 27 патентів. Індекс Хірша 8.
  •  Експерт Наукового комітету МОН України з розгляду проектів, які фінансуються за рахунок державного бюджету,
  • Член Американського  Наукового Товариства ASTFE (тепломасообмін, з 2015 року), -  (Почесний член) honorary Rosalind Memberof London Journals Press (MembershipID#GI96610). 
  • Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Виконані (у якості керівника) проекти та гранти в Україні, Польщі, Англії і Швеції:

1)  "Створення наукових основ для розробки устаткування для комплексних систем, що забезпечують відділення масляних фаз від водяних СОЖ" (202/01ДБ, 0101U001776).

2) «Розвиток теорії тепломасообміну в дисперсних середовищах» (202/03ДБ, 0126U005749);

3) «Розвиток теорії тепломасообміну в нанотехнологіях обробки дисперсних середовищ» (202/05ДБ, 0184U006634);

4) «Розвиток теорії наномасштабних процесів енергообміну в рідких дисперсних середовищах» (202/07ДБ)

5) №202/09-ДБ (№д.р.0109U002254) «Розвиток теоретичних та технологічних основ гідротермічного створення рідких дисперсних середовищ» (ДДТУ);

6) №202/12-ДБ (№д.р.0112U000344) «Дослідження процесів дискретного введення енергії в рідинні суміші» (ДДТУ);

7) No 0115U002420 «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій».

8) Розробка технології керованого структуроутворення теплоізоляційних матеріалів з прогнозованими теплофізичними характеристиками, 0119U002230.

9) Investigation of the production of methane gas hydrates - the technology for production of   artificial methane hydrate was made (2013.04.12-2013.10.05),Shell Company,England

10) Creation of a method for predicting the composition of synthesized gas after thermal processing of raw materials,  2019/35/B/ST8/01335,  KTH Royal Institute of Technology, Sweden

11) ID409531, 2018 Development of theoretical basis for the method of energy discrete transformation (EDT) in multiphase process media, Poland.

12) "The project is supported by the program of the Minister of Science and Higher Education under the name:  "Regional Initiative of Excellence" in 2019 - 2022 project number 025 / RID / 2018/19, Poland