Бережницька Уляна Богданівна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 

Бережницькою У. Б. здобуто дві вищі освіти за напрямами підготовки: «Економіка підприємства» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ) та «Право» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Київ).

Успішного й активного навчання в університеті виявилось недостатньо – енергії та бажання опановувати на практиці обрані спеціальності було більше. Ще студенткою третього курсу розпочала трудову діяльність економістом-юристом у державній організації сфери підтримки підприємництва Івано-Франківської області. А вже через півтора року була призначена заступником директора у даній установі. Додаткові посади, які обіймала в рамках 11-літньої прикладної роботи: керівник Консультаційного центру, керівник проектів та програм.

Завершивши навчання в університеті, з 2004 року розпочала також працювати асистентом кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, дещо пізніше – навчання в аспірантурі цього ж університету. 9 квітня 2010 року у м. Київ відбувся прилюдний захист дисертації Бережницької У.Б. на тему: «Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва» (спеціалізована вчена рада Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України). 1 липня 2010 року їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2013 році отримано вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Загальний науково-педагогічний стаж – більше 15-ти років, досвід адміністративної роботи в університеті: завідувач Центру розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» ІЕМ ІФНТУНГ (з 09.09.2013 р. по даний час), заступник директора ІнЕУ 2013-2015 рр., завідувач кафедри прикладної економіки з 27.08.2018 р. і по сьогодні.

Уляна Бережницька є активним громадським діячем – з 2011 року і до сьогодні є головою Правління громадської організації «Бізнес-Інкубатор в Івано-Франківській області». 

Основними напрямами наукових досліджень Бережницької У. Б. є:

  • стан та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні;
  • система підтримки малого і середнього підприємництва: вітчизняна практика та досвід країн-членів ЄС;
  • організаційні форми інноваційної діяльності: бізнес-інкубатори, технопарки, технополіси, регіони науки;
  • методи державного регулювання економіки, бюджетне цільове програмування соціально-економічних процесів.

Бережницькою У. Б. пройдено ряд різноманітних програм навчання, підвищення кваліфікації (для прикладу, курс навчання щодо розробки та впровадженню проектів, програм підтримки малого і середнього бізнесу, планування та аналізу ефективності інвестицій (м. Київ), стажування у Німеччині згідно програми Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України з перепідготовки управлінських кадрів сфери підприємництва «Українська ініціатива», 3-х місячне стажування у Республіці Польща згідно міжнародної програми підготовки менеджерів – МТР, а також ряд інших).

Вміє поєднувати теорію з практикою, наполеглива в досягненні намічених планів. Має значний управлінський досвід організації і впровадження міжнародних грантових проектів в області, є автором більше 40-ка наукових та навчально-методичних праць.