Кафедра прикладної економіки

Адреса

м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

тел. (0342) 72-71-44

1521 ауд.(завідувач кафедри)

1513 ауд.,1517 ауд. (викладацька)

1515 ауд. (професорська)

e-mail: pek@nung.edu.ua ,

          nauka_pek@nung.edu.ua

           

           

Наша сторінка у FB

facebook.com/Кафедра-Прикладної-Економіки-313921365755324/

наша група у FB

https://www.facebook.com/groups/309992826399266/?ref=bookmarks

 

    Кафедра прикладної економікиструктурний підрозділ Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІЕМ ІФНТУНГ) – утворено в 2018 році шляхом об’єднання двох базових кафедр університету, а саме: економіки підприємства та економіки природокористування і організації виробництва.

   Кафедра прикладної економіки (надалі – кафедра ПЕК) є випусковою кафедрою, що забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» на різних рівнях вищої освіти.

   1. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – за освітньо-професійними програмами Кафедра ПЕК є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Економіка бізнесу» та «Міжнародна економіка» (нова ОПП, яка введена в дію з 2020-2021 навчального року).

    2. На другому (магістерському) рівні вищої освіти діють дві освітньо-професійні програми: «Бізнес-економіка» та «Економіка довкілля і природних ресурсів». Кафедрою також заплановано запровадження курсів підвищення кваліфікації в рамках роботи Інституту післядипломної освіти за програмою  "Державні закупівлі".

      3. На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти діє програма підготовки докторів філософії з економіки (PhD).     

      В університеті діє дуальна форма освіти (опанування професії в стінах закладу вищої освіти разом із здобуттям практичного досвіду на базі діючих бізнес-структур міста та області). Студенти-економісти ІЕМ ІФНТУНГ мають також унікальну можливість на безкоштовній основі брати участь у програмі семестрових обмінів (спільно з Поморською Академією у м.Слупську) та у програмі подвійних дипломів на базі Краківської гірничо-металургійної академії ім.С.Сташиця (будучи студентом ІФНТУНГ, є можливість додатково здобути диплом магістра європейського взірця у Республіці Польща – нагадуємо, навчання безкоштовне).

      Колектив кафедри ПЕК – це 3 професори, доктори економічних наук, 14 доцентів, кандидатів економічних наук та 2 асистенти. Кожен викладач кафедри, що працює зі здобувачем вищої освіти, є не лише висококваліфікованим науково-педагогічним працівником, але й має цінний практичний досвід роботи, яким ділиться з молодим поколінням економістів. 

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ!

Доєднайся до когорти однодумців спеціальності 051 «Економіка»!