Кандидат економічних наук

Добрянська Любов Олександрівна

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
У 1982 році вступила до Львівського політехнічного інституту і у 1987 році успішно закінчила інженерно-будівельний факультет за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації «інженера-будівельника».
У 2003 році у Львівському державному аграрному університеті здобула спеціальність «Облік і аудит» з присвоєнням кваліфікації економіста (диплом з відзнакою).
З 2008 по 2010 р. – директор науково-виробничої фірми «Абсолют».

Українська

Андрусів Уляна Ярославівна

Дисципліни, які викладає:

  економіка підприємства; вступ до фаху 

Сфера наукових інтересів:  інноваційна діяльність підприємств будівельної галузі
Наукові профілі:         ORCID             Scopus                ResearcherID              Google scholar
E-mail:          uv@nung.edu.ua
Основні праці:
 1. Dovgal, O. V., Kravchenko, M. V., Demchuk, N. I., Odnoshevnaya, O. A., Novikov, O. Y., Andrusiv, U. Y., . . . Popadynets, I. R. (2017). Methods of competitiveness assessment of agricultural enterprise in eastern europe. Regional Science Inquiry, 9(2), 231-242. Scopus
 2. Andrusiv, U., Galtsova,     O. (2017). Evaluation of innovation activity of construction enterprises. Scientific bulletin of Polissia, 3(11), Р.1, 204- 215 doi:10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-204-215. Web of Science
 3. Андрусів У. Я., Атаманюк І. І. (2018). Контролінг як ефективна технологія антикризового управління . "Причорноморські економічні студії", № 25. С. 58-62.
 4. Andrusiv U. Ya., Mazur I. M., Kinash I. P. (2016). Systematic approach to the formation of management mechanism of construction enterprises innovation activity, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal , 4, Retrieved from:  http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_2.pdf
 5. Андрусів У. Я.(2015). Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів. Науково-Теоретичний журнал “Наука й економіка”, №2 (38), с. 69-75.
 6. Витвицький Я. С., Андрусів У. Я. (2015). Механізм управління підприємствами сфери виробництва будівельних матеріалів на інноваційних засадах . Інноваційна економіка: науково – виробничий журна,л 4’2015 [59], ТНЕУ, с. 12-20.
 7. Andrusiv U.Y., Cherchata А. О. (2018). Reengineering of business-processes of enterprise as an instrument of their improvement and development. Problems of modern science: Collection of scientific articles. - Fadette editions, Namur, Belgium, p. 59-63.
 8. U. Y. Andrusiv, А. О. Cherchata. (2018). Applied aspects of application of distributive logistics at an enterprise. Ekonomika i Organizacja Logistyki 3 (3), p. 5–14 DOI: 10.22630/EIOL.2018.3.3.17  
 9. Kinash, I. P., Arkhypova, L. M., Polyanska, A. S., Dzoba, O. G., Andrusiv, U. Y., & Iuras, I. I. (2019). Economic evaluation of tourism infrastructure development in ukraine. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 477(1) doi:10.1088/1757-899X/477/1/012020 Scopus, Web of Science
 10. Андрусів У. Я.  (2019). Методи оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств  у національній економіці. «Бізнес Інформ». №3. C. 241-246  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-241-246  
 11. Андрусів У. Я., Сидор Г. В. (2019). Економічна природа інвестиційного процесу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. Вип. 1(2019). С. 68-74      
 12. Kinash, I., Andrusiv, U., Golovnia, O., & Popadynets, I. (2019). Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in ukraine. Management Science Letters, 9(Special Issue 13), 2403-2414. doi:10.5267/j.msl.2019.7.015 Scopus
 13. Андрусів У. Я. (2019). Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного розвитку залізорудних підприємств. Економічний простір. № 145. С. 115-127. DOI 10.30838/ P.ES.2224.280519.115.497
 14. Sydor, H. V., & Andrusiv, U. Y. (2019). Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», (2(20), 133-141. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2 (20)-133-141
 15.  Андрусів У. Я. Юрченко Н. Б. (2019). Зарубіжний досвід фінансування систем охорони здоровя. Економічний простір. 2019. № 150. С. 34-45.
 16. Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai, O. (2020). A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises. Management Science Letters , 10(3), 631-640. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.016 Scopus
 17.  Andrusiv, U., Simkiv, L., Dovgal, O., Demchuk, N., Potryvaieva, N., Cherchata, A., Popadynets, I., Tkachenko, G., Serhieieva, O & Sydor, H. (2020). Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters , 10(3), 515-522. doi10.5267/j.msl.2019.9.029 Scopus
 18. Andrusiv, U., Kinash, I., Cherchata, A., Polyanska, A., Dzoba, O., Tarasova, T & Lysak, H. (2020). Experience and prospects of innovation development venture capital financing. Management Science Letters , 10(4), 781-788. doi: 10.5267/j.msl.2019.10.019 Scopus
 19. Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O & Kovalenko, L. (2020). Social capital measurement based on “The value explorer” method.Management Science Letters , 10(6), 1161-1168. doi: 10.5267/j.msl.2019.12.002  Scopus

 

Українська

Топольницька Тетяна Богданівна

Дисципліни, які викладає:  політична економія; економічна теорія; іміджмейкінг
Сфера наукових інтересів:  зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств
Наукові профілі:
Українська

Боднарук Ірина Любомирівна

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність – економіка підприємства, 2004 рік закінчення.

Аспірантура: кафедра економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Українська