Добрянська Любов Олександрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
У 1982 році вступила до Львівського політехнічного інституту і у 1987 році успішно закінчила інженерно-будівельний факультет за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації «інженера-будівельника».
У 2003 році у Львівському державному аграрному університеті здобула спеціальність «Облік і аудит» з присвоєнням кваліфікації економіста (диплом з відзнакою).
З 2008 по 2010 р. – директор науково-виробничої фірми «Абсолют».
У 2011 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку»  за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
З 2012 р. – член-кореспондент Академії будівництва України.

Під моїм керівництвом і за моєю участю виконані і реалізовані проекти виробничих, житлових та культових будівель і споруд.

Опублікувала понад 105 наукових та навчально-методичних праць, з них: 2 монографії, 68 наукових праць, 23 навчально-методичних праці, 4 навчальних посібники, 1 деклараційний патент на винахід.

 Напрямки наукових досліджень:

- наукові дослідження конструкцій і матеріалів  з врахуванням реальних завантажень і впливів та оптимізація технологічних процесів з врахуванням зміни параметрів;

- визначення найбільш впливових макроекономічних факторів формування стратегічного потенціалу еколого-економічної безпеки;

- обстеження конструкцій будівель і споруд, визначення несучої здатності конструкцій з врахуванням дефектів і пошкоджень;

-  випробування будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;

-  визначення теоретико-методологічної сутності та особливостей формування стратегічного потенціалу еколого-економічної безпеки.