Боднарук Ірина Любомирівна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність – економіка підприємства, 2004 рік закінчення.

Аспірантура: кафедра економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Кар’єра: фахівець ІІІ категорії Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології ІФНТУНГ з 2005 -2012 рр. , - начальник відділу  звернень громадян  КП «Івано-Франківськводоекотехпром» - 2012 рік,– провідний фахівець Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології ІФНТУНГ - 2013 рік.

Дисципліни: техніко-нормативне забезпечення оцінки землі і нерухомого майна, методологія оцінки нерухомості, економіка  та ринок нерухомості, економіка і управління нерухомістю, фінансово-економічна діяльність, інвестиційний аналіз, господарське і трудове право, ліцензування і патентування діяльності.

Напрямки наукової діяльності: рейтингова оцінка регіону, оцінка нерухомості і землі.

4 статті, участь в конференціях.

Основні праці:

1. Боднарук І.Л.  Аналіз підходів до побудови рейтингів розвитку регіонів /    І.Л. Боднарук  // Моделювання регіональної економіки. –  2013. – №2(22). –  С.342–347.

2. Боднарук І.Л. Механізми формування рейтингових оцінок регіону /              І.Л. Боднарук  // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2014. – №15(4). – Т.1. – С.68 –73.

3. Боднарук І.Л.  Організація системи рейтингового управляння соціально-економічним розвитком регіону / І.Л. Боднарук // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»:Збірник наукових праць. –  2014. – Вип. 11(41) – Ч.–3. – С. 5–17.

4. Боднарук І.Л.  Рейтингове оцінювання в управлінні соціально-економічним розвитком регіону / І.Л. Боднарук  // «Evropský časopis ekonomiky a managementu» European Journal of Economics and Management. – 2015. – Том 1. – Вип.3.