Кандидат фізико-математичних наук

Лев Олег Михайлович

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
Напрямок наукових досліджень: 


Українська

Бачук Василь Васильович

Бачук В. В. – випускник фізико-математичного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1980р.). Працював вчителем  математики в класах з поглибленим вивченням математики, вчителем фізики, заступником директора школи в школах області та м. Івано-Франківськ. З 2002р. по 2010р. – асистент кафедри вищої математики ІФНТУНГ за сумісництвом. 2008-2012рр – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі фізики і хімії твердого тіла  ПНУ ім. В. Стефаника. З 2010р. по 2015 р. – молодший науковий співробітник фізико-хімічного інституту ПНУ.

Українська

Гевик Василь Богданович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив Чернівецький національний університет ім. Федьковича в 2001 р. за спеціальністю фізика твердого тіла. Працює в університеті з 2006 р. року. В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Х-променева дифракція в кристалах та багатошарових системах, що містять дислокаційні петлі”

Напрям наукових досліджень: дифрактометричні дослідження структурної досконалості напівпровідникових кристалів та багатошарових систем.

Українська

Луцишин Тарас Іванович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив Прикарпатський університет ім. В.Стефаника в 2000 р. за спеціальністю фізика.

Працює в університеті з 2004 року. В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: особливості структури розплавів з обмеженою розчинністю компонентів

Науковий доробок – більше 25 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Вакалюк Василь Михайлович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив в 1985 р. Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю фізика. Працює в університеті з 1991 року.

В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: фізика низьких температур

Автор і співавтор понад 50 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Матеїк Галина Дмитрівна

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчила фізико-математичний факультет Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника в 1987 році. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію. Працює в університеті з 1999 року.

Напрям наукових досліджень: дослідження процесів дефектоутворення в кристалах і плівках та їх впливу на фізичні властивості напівпровідникових сполук.

Автор і співавтор більше 70 наукових праць, 2 монографій, 8 патентів, 3 навчальних посібників.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Лучицький Роман Мирославович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики.

Закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1974 р. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Працює в університеті з 1981 р.

Напрям наукових досліджень: оптичні властивості вузькозонних напівпровідникових сполук АIVВVI.

Українська

Мазур Мирослав Павлович

  • Директор  інституту архітектури, будівництва та енергетики;
  • читає курси дисциплін на кафедрах: загальної та прикладної фізики; відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж .

Закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1995 р.  В 1999 р. захистив кандидатську дисертацію.

Працює в університеті з 2000 року. 

З 2003 по 2010 рік відповідальний сектретар приймальної комісії університету;

Українська

Храбатин Роман Ігорович

Закінчив Чернівецький державний університет 

автор понад 45  наукових праць

Українська