Лучицький Роман Мирославович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики.

Закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1974 р. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Працює в університеті з 1981 р.

Напрям наукових досліджень: оптичні властивості вузькозонних напівпровідникових сполук АIVВVI.

      Як депутат обласної Ради двох скликань займався науковим забезпеченням вирішень проблем регіону (відновлення малодебітних свердловин, енергозабезпечення та залучення інвестицій в інноваційні проекти). Фізико-філософські дослідження фізичної картини світу. Автор і співавтор 93 наукових праць, 14 посібників з фізики (з них 4 з грифом МОН України), підготував електронні посібники для дистанційного навчання з механіки, молекулярної фізики та термодинаміки. Неодноразово представляв ІФНТУНГ на міжнародних виставках з питань впровадження новітніх технологій навчання в навчальний процес.

Автор і співавтор понад 90 наукових праць, 14 навчальних посібників (з них 3 – з грифом МОНУ).

Найважливіші наукові та методичні роботи:

  • Лучицький Р.М., Нижникевич В.В., Павлюк Л.Р., Рувінський Б.М. Фізика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. За ред. Р.М.Лучицького (з грифом МОНУ)// Київ: МП Леся, 2006.
  • Самелюк Л.Ю., Лучицький Р.М. Фізика (посібник для випускників середніх навчальних закладів і абітурієнтів) (з грифом МОНУ)// Івано-Франківськ: Фоліант, 2006
  • Галущак М.О., Лучицький Р.М., Нижникевич В.В., Павлюк Л.Р., Рувінський Б.М. Фізика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. За ред. ак. АПН України С.У.Гончаренка (з грифом МОНУ)// Івано-Франківськ: Фоліант, 2006
  • Лучицький Р.М. Використання інноваційних технологій для ефективного самонавчання фізики// Науково-педагог. журнал „Обрії”. – 2007. – № 2(25).
  • Лучицький Р.М., Галущак М.О. Фізика твердого тіла. Навч. посібник (з грифом МОНУ)// Івано-Франківськ:Факел, 2008.
  • Лучицький Р.М. Інноваційні технології для ефективного вивчення фізики в технічному вузі для дистанційної і стаціонарної форм навчання// Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – №7.
  • Роман Лучицький Модульні та локальні технології індивідуалізації навчального процесу: філософський та методичний аспекти// Науково-методичний вісник “Джерела” – Івано-Франківськ: Вид. ІФІППО, 2009. –№ 1-2(57-58).
  • Роман Лучицький. Електронний навчальний ресурс як основа індивідуалізації навчання фізики студентами спеціальності „Нафтогазова справа”// Науково-педагогічний журнал “Обрії” – Івано-Франківськ: Вид. ІФІППО, 2009. –№ 8(28).