Бачук Василь Васильович

Українська
Посада: 

Бачук В. В. – випускник фізико-математичного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1980р.). Працював вчителем  математики в класах з поглибленим вивченням математики, вчителем фізики, заступником директора школи в школах області та м. Івано-Франківськ. З 2002р. по 2010р. – асистент кафедри вищої математики ІФНТУНГ за сумісництвом. 2008-2012рр – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі фізики і хімії твердого тіла  ПНУ ім. В. Стефаника. З 2010р. по 2015 р. – молодший науковий співробітник фізико-хімічного інституту ПНУ. Захищено кандидатську дисертацію на тему: “Механізми росту, топологія та електричні властивості тонких плівок та наноструктур плюмбум телуриду”.

17.02.2015–го обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри математичних методів у інженерії ІФНТУНГ.

У науковому доробку 17 статей, 2 патенти на винахід, 20 тез виступів на конференціях.