Матеїк Галина Дмитрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчила фізико-математичний факультет Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника в 1987 році. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію. Працює в університеті з 1999 року.

Напрям наукових досліджень: дослідження процесів дефектоутворення в кристалах і плівках та їх впливу на фізичні властивості напівпровідникових сполук.

Автор і співавтор більше 70 наукових праць, 2 монографій, 8 патентів, 3 навчальних посібників.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

  • Матеїк Г. Д. Курс загальної фізики. Електромагнетизм //Івано-Франківськ: Факел, 2007.
  • Кланічка Ю. В., Матеїк Г. Д. Взаємодія з киснем і бар’єрні ефекти в плівках селеніду свинцю// Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т.10. – № .1.
  • Дзундза Б. С., Межиловська Л.Й, Матеїк Г. Д., Яворський Я. С., Ткачук А. І. Вплив товщини на кінетичні параметри тонких плівок PbTe// Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.11.- № 1.
  • Дзундза Б. С., Чав’як І. І., Ткачук А. І., Матеїк Г. Д., Соколов О. Л. Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів тонких плівок SnTe// Фізика і хімія твердого тіла.- 2010.- Т.11 № 3.