Аспірант

Караванович Христина Богданівна

Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2013), еколог, викладач вищих навчальних закладів.

Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташица (Польща, 2013).

Кар’єра – посада, місце праці, роки:
2013 до тепер - викладач Івано-Франківського коледжу ЛНАУ;

з 2016 до тепер - аспірант кафедри екології ІФНТУНГ.

Автор 12 наукових праць.

Українська

Лукінчук Олег Іванович

Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2017), еколог;

з 2017 до тепер - аспірант кафедри екології ІФНТУНГ.

Українська

Петрущак Святослав Миколайович

В 2011р. закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу» З 2011 по даний час працюю за розподілом на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ. З 2015р навчається в аспірантурі з відривом від виробництва під керівництвом проф. Кондрата Олександра Романовича.

Українська

Гринюк Вікторія Ігорівна

У 2015 р.  закінчила  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та здобула ступінь магістра за спеціальністю  "Екологія та охорона навколишнього середовища", кваліфікація – "Еколог. Викладач вищого навчального закладу".

У 2015 р. вступила до аспірантури ІФНТУНГ за спеціальністю 21.06.01 - "Екологічна безпека". 

Тема дисертаційного дослідження: "Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів в межах впливу нафтогазовидобувних підприємств (на прикладі НГВУ "Долинанафтогаз"".

Українська

Мороз Аліса Андріївна

Закінчила кафедру КТСУіА ІФНТУНГ у 2013 році. Поступила в аспірантуру.

Тема  "Метод та прилад для контролю складу ґрунтів в зонах забруднень антропогенного походження" затверджена 29 січня 2014 року Вченою радою університету, протокол № 01/535.

Автор 6-х наукових публікацій по темі дисертації.

Українська

Грапенюк Михайло Михайлович

Аспірант кафедри екології ІФНТУНГ     
Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2013), еколог.

Аспірантура:
2013 - 2016 - аспірант ІФНТУНГ.

Напрями наукової діяльності:
"Оцінка впливу автотранспортного комплексу на навколишнє середовище та розробка заходів щодо підвищення рівня екологічної безпеки територій".

Автор 3 наукових праць.

Українська